– Slik vi har forstått det har det blitt lagt opp slik at de som ikke kvalifiserer til å få midler i den første tiltakspakka, ikke kan få støtte. Vi føler det er veldig urettferdig, om jeg kan bruke det ordet, sa Bjørn Erik Graff, som er nestleder i Hakadal IL.

Da snakket vi om det som kalles "Krisepakke for frivilligheta 2", som spesifikt har omfattet alpinaleggenes tapte inntekter under koronapandemien.