Før jeg dro, fikk jeg to helt motsatte råd. 

Enten fikk man høre: