I en ny rapport fra Miljødirektoratet anbefaler de å gjøre deler av det populære topptur- og klatreområdet Sunnmørsalpene til nasjonalpark og landskapsvernområde. 

En nasjonalpark vil i praksis si at staten vil ta vare på et område med viktige naturverdier både nasjonalt og internasjonalt. Nå vil de altså ha Sunnmørsalpene, med vakre Hjørundfjorden, med på listen.