Lengd: 4 km.

Stigning: 1000 meter. 

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Skredterreng i inngangen til Kvanndalen og frå rennene i Sætretindane ned i dalen.

Skredterreng og utglidingsfare i Stretet og i siste kneika opp mot toppen.

Ver også merksam på moglege skjulte bresprekker, særleg under toppkulen og under direkte-nedkøyringa over brefallet!

Vegval: Gå frå Standalhytta eller frå hyttefeltet litt lenger aust, gjennom ein uthogd skråtravers i retning av Fossane under Søre Sætretind.

Frå toppen av Fossane følgjer ein den markerte V-dalen til ein kjem inn på open flate i sjølve Kvanndalen.

Ta av nordover opp til Appelsinhaugen, som er ein kvilestein i 950 meters høgd.

Ta så vest/sørvest og gå sidebratt opp mot og gjennom Stretet, som er ein trong passasje på egga.

Vel gjennom Stretet følgjer ein brekanten like under egga i retning av toppen, som no er synleg heile vegen.

Set att skia dersom du synest det blir for bratt under toppkulen, og gå dei siste høgdemetrane til fots.

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Sunnmørsalpene og på Kolåshalvøya her

Nedkøyring: Dei fleste følgjer same vegen ned som dei kom opp, og her er det berre i Stretet at hellingsvinkelen overstig 30 grader.

Det er også fullt mogleg å køyre ned i Kvanndalen via brefallet. Men her blir hellingsvinkelen straks brattare mot slutten, særleg om ein ikkje har funne det beste linjevalet på veg opp.

Dessutan er det fare for å gå gjennom bresprekker om ein ikkje er kjent med forholda.