Stigning: 1000 meter. 

Utstyr: Hjelm, spade, søkjestong, sendar–mottakar, randonée- eller telemarkski og vinterklede.

Farar: Skredterreng i inngangen til Kvanndalen og frå rennene i Sætretindane ned i dalen. Skredterreng og utglidingsfare i Stretet og i siste kneika opp mot toppen. Ver også merksam på moglege skjulte bresprekker, særleg under toppkulen og under direkte-nedkøyringa over brefallet!

Vegval: Gå frå Standalhytta eller frå hyttefeltet litt lenger aust, gjennom ein uthogd skråtravers i retning av Fossane under Søre Sætretind. Frå toppen av Fossane følgjer ein den markerte V-dalen til ein kjem inn på open flate i sjølve Kvanndalen. Ta av nordover opp til Appelsinhaugen, som er ein kvilestein i 950 meters høgd. Ta så vest/sørvest og gå sidebratt opp mot og gjennom Stretet, som er ein trong passasje på egga. Vel gjennom Stretet følgjer ein brekanten like under egga i retning av toppen, som no er synleg heile vegen. Set att skia dersom du synest det blir for bratt under toppkulen, og gå dei siste høgdemetrane til fots.

Nedkøyring: Dei fleste følgjer same vegen ned som dei kom opp, og her er det berre i Stretet at hellingsvinkelen overstig 30 grader. Det er også fullt mogleg å køyre ned i Kvanndalen via brefallet. Men her blir hellingsvinkelen straks brattare mot slutten, særleg om ein ikkje har funne det beste linjevalet på veg opp. Dessutan er det fare for å gå gjennom bresprekker om ein ikkje er kjent med forholda.