Ned: Følg samme rute ned.

  • Trygg topptur: Hele turen går i terreng under 25 grader. 
  • Læringspunkt: Fin referanse for hva som er helt trygt terreng. 
  • Fare: Det kan være skredfarlig i sidene av Grøthornet. Skavl på toppen mot Ørsta.