Siden surfsportens spede start har brettene vært i konstant utvikling. Fra å være flere meter lange og veie titalls kilo, er i dag de fleste brett laget av lette materialer. Man skulle kanskje tro at utviklingen ville gå i rimelig samlet retning, men det viser seg at tradisjonene ikke lar seg rokke.

Mange av brettene som lages i dag er fortsatt basert på gamle former og filosofier. I tillegg er det en sterk kultur for custom-brett, der shaper håndformer brettene som er spesialtilpasset kundens preferanser som baserer seg på et utall hensyn, som bruksområde, ferdighetsnivå og vedkommendes vekt. Ikke minst bør det neste brettet matche resten av utstyrsgarderoben.