Mens man som skikjører og snowboarder gjerne står som en keeper med krummet rygg, er grunnposisjonen for surfere nesten motsatt. Ryggen skal være svai, og man har en mer retningsorientert posisjon med kroppen enn på snowboard. 

Hele veien fra føttene, via ankler, knær og hofter skal bevegelsen komme i en vriding som i stor grad initieres med svingende armer – men skal bevegelsen bli som hos proffene, så holder det ikke at bare armene peker deg i en ny retning. Alt må med.