En bedre og sterkere padler vil ha fordeler i en lineup. God og effektiv padleteknikk er helt avgjørende når målet er flere bølger i løpet av økta.

Ikke minst vil god teknikk gjøre at du holde ut lengre.