Surfingens regler blir også omtalt som surf-etikette. I likhet med trafikkregler, er det nødvendig for at man skal kunne ivareta sikkerheten for alle som er i vannet.

Reglene er også viktig for trivselen, slik at alles interesser ivaretas. Med mange folk i vannet, er bølger ofte en knapphet.