/ Padling

Dårlig nytt for padlerne

STORTINGSVALGET 2013: Elvepadling i verdens beste padleland går usikre tider i møte, nesten uansett hvem som vinner valget. Men FrP er de eneste som også ønsker flere store vannkraftutbygginger.

Sist oppdatert: 30. august 2013 kl 07.37
DEMNING: Det er mye bedre å padle et vanlig stryk i stedet for å skli utfor kunstige betongkanter, slik Sondre Bjørnbet gjør her, i elva Ena i Sør-Trøndelag. Foto: Tore Meirik
DEMNING: Det er mye bedre å padle et vanlig stryk i stedet for å skli utfor kunstige betongkanter, slik Sondre Bjørnbet gjør her, i elva Ena i Sør-Trøndelag. Foto: Tore Meirik
Lesetid: 3 minutter

Bak de svært uklare formuleringene små og skånsom ligger det noen vesentlige forskjeller mellom de politiske partiene, og hvordan de ser for deg å ta vare på elvepadlernes arena i verdens beste elvepadleland. Både Raundalselva på Voss og Ottaelva i Gudbrandsdalen, begge padleperler av ypperste klasse, trues av større utbygginger. Det politikerne kaller små vannkraftutbygginger truer padleelver i hele landet. Allerede er 2/3 av norske vassdrag utbygd, og sju av landets ti høyeste fosser ligger i rør.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som sier et klart ja også til større vannkraftutbygginger, men alle de store partiene åpner for fortsatt utbygging i norske vassdrag. Jo lenger til venstre man kommer, desto større er fokus på mindre utbygginger og modernisering av eksisterende vannkraftverk.  

De Grønne og Venstre tar i tillegg til orde for å erstatte vannkraft i elver med vindkraft til havs, og i De Grønnes tilfelle, en rekke andre former for fornybar energi. 

Hva mener du? Stem på ditt favoritt-vannkraftparti under, og skriv din mening i kommentarfeltet!

Dagens spørsmål: Hvordan stiller ditt parti seg til utbygging av elver/ vannkraftverk?

Fremskrittspartiet (FrP), v. kommunikasjonsrådgiver Lars Joakim Hanssen:

– FrP mener miljøtilpasset utbygging av både vannkraft og småkraft er god energipolitikk og god miljøpolitikk. FrP har flere ganger fremmet forslag om å sikre mer utbygging av samfunnsøkonomisk lønnsomme og miljøtilpassede vassdragsprosjekter. FrP har ikke som mål å bygge ut alle norske vassdrag, men vi må ikke stoppe vannkraftprosjekt bare fordi de er store. Dersom det er mulig å høste av vannkraftressursene uten at verneverdier blir ødelagt, så er FrP positiv til slike prosjekter. En forutsetning er imidlertid at lokaldemokratiet stiller seg positive.

Høyre (H), v. politisk rådgiver Mette Tønder:

– Høyre vil ha en fortsatt skånsom utbygging av vassdrag utenfor verneplanene. Mer kraftproduksjon fra fornybare energikilder er viktig for å redusere klimagassutslippene fra fossile energikilder 

Kristelig Folkeparti (Krf), v. partiets rådgiver i Energi- og miljøkomiteen, Christoffer Sahl:

–KrF mener tiden for de store vannkraftutbyggingene i Norge er over. Vi vil videreføre verneplanen for vassdrag. Samtidig er vi åpne for opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk der det kan gjøre uten betydelig forringelse av naturen, samt utbygging av småkraftverk.

Senterpartiet (Sp), v. politisk rådgiver Ole Johnny Stavn:

–Senterpartiet mener at de store vannkraftverkutbyggingenes tid er omme, men at det fortsatt skal være mulig å bygge ut småkraftverk.

Venstre (V) v. rådgiver i partiets stortingsgruppe, Camilla Edi Hille:

– Det er ikke aktuelt for Venstre å endre vernestatus for vernede vassdrag. De viktigste gjenværende uberørte vassdragene må vernes for å sikre natur og biomangfold. Vi må heller jobbe for å gjøre de gamle vannkraftverkene mer effektive, og bygge ut annen fornybar energi, som vindkraft til havs. 

Arbeiderpartiet (Ap) v. Anne Odden, informasjonsleder, Aps stortingsgruppe:

–Arbeiderpartiet er åpent for en skånsom oppgradering og utbygging av vannkraft der dette ikke fører til store naturinngrep og tap av naturmangfold. 

Sosialistisk venstreparti (Sv) v. politisk rådgiver Robert Kippe:

– SV vil jobbe for en ny verneplan for vassdrag som ivaretar verdifull vassdragsnatur fra fjell til fjord. Norge trenger ikke nye, store vannkraftanlegg.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) v. De Grønnes 1. kandidat, Rasmus Hansson:

– Vi vil ha en helhetlig nasjonal plan for alle fornybarsatsinger, slik at vi får oversikt over hvordan denne industriutviklingen kan gjennomføres med minst mulig miljø- og naturbelastninger. Det bør særlig tilrettelegges for energiproduksjon som medfører små naturinngrep. Det kan for eksempel være modernisering av vannkraftanlegg, havvind, jordvarme og solenergi fra fasader og tak.

Fri Flyt følger valget. Les alt om vår valgdekning her

Publisert 30. august 2013 kl 07.37
Sist oppdatert 30. august 2013 kl 07.37
annonse
Relaterte artikler
annonse

Fri Flyt utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalister: Tore Meirik | Christian Nerdrum | Henning Reinton (magasinansvarlig)

Kommersiell leder: Alexander Hagen