Hvor: Otta-elva skal føres i tunnell fra eksisterende Eidefoss kraftverk, via ny kraftstasjon bygget inn i fjellet sørøst for Tolstadskridu, og i omlag 9 kilometer, før den kommer tilbake inn i elveleiet i juvet Grindom, 1.3 kilometer nedenfor Åsårbrua. 
Når: Konsesjon vble gitt desember 2015, utbyggingen er i gang fra og med oktober 2016 og forventes ferdig juli 2020.
Pris for utbygging: 1210 millioner kroner
Minstevannføring: Vinter bare 10 kubikk. Sommer 30 kubikk. (normal vannføring på sommer er ca 250 kubikk)
Utslippsdager for elvesport: 150 kubikk
Fra kl 11.00 -16.00 onsdag den siste uken i juni
Fra kl 11.00 -16.00 onsdag alle ukene i juli
Fra kl 11.00 -16.00 onsdag den første uken i august
CO2-reduksjon: Produksjonen fra Nedre Otta kraftverk vil redusere CO2-utslipp tilsvarende 53 000 personbiler. 
Antall firma som bruker strekket kommersielt: 4 raftingfirma i Sjoa, samt Sjoa Kajakksenter. Et ukjent antall utenlandske firmaer. 
Ottaelvas totale lengde: 135 km 
Kilde: nedreotta.no 

Foran meg stanger betongveggen trassig mot himmelen. Eidefoss kraftverk stod ferdig da jeg fylte tre, ja, altså i 1983. Synd, tenker jeg i det jeg setter meg i kajakken. Jeg har alltid lurt på hvordan Eidefossen var før betong og armeringsjern forseglet juvet. Det nitten meter høye fallet må ha vært litt av et syn, særlig i vårflommen. Jeg grøsser litt av gammelt vemod, og vender blikket nedover elva. Fester spruttrekket, og dytter i fra land. Endelig, tenker jeg. Hjemme igjen. På Otta. 

DEN SISTE – ELLER? 
Idet jeg padler ut i det grønne vannet slår det meg at de fleste elver i Norge er hunkjønn. Tora, Ula, Sjoa, Otta. Men fossen, ja han er stort sett mann. Eidefossen. Stor-ulfossen. Vettisfossen. Hunderfossen. Det gir jo egentlig litt mening, tenker jeg og smiler litt. Uansett kjønn, dette blir nok den siste sommeren vi får på elva. Slaget om Otta tapte vi allerede for tre år siden.