Ein gong for svært lenge sidan i eit tett, uventilert klasserom, snakka ein sliten lektor om korleis den siste istida forma u-dalar og v-dalar.

Merksemda di vippa fram og attende mellom den monotone stemma, og tankar om kva slags herjingar helga ville bringa.