Fra 1. november er Fri Flyt en del av VG!

– Dette er tagging og visuell nedsøpling i et vernet naturområde – gjort med fullt overlegg og tillatelse fra myndighetene. Derfor må det reageres kraftig. 

Det sier klatrenestor Jon Gangdal, som tirsdag var sammen med like legendariske Marius Morstad på Østveggen på Kolsås for å se på merkene etter Siljeholms kunstprosjekt The Mountain Body. Hele Østveggen i 100 meters høyde er preget av godt synlige gule striper og abstrakte figurer. 

– Vi kommer til å anmelde kunstneren og kanskje også Statsforvalteren. Statsforvalteren, som normalt ville vært naturlig klageinstans, har satt seg i en umulig og inhabil situasjon ved å gi dispensasjon til skadeverket. Derfor må det være politiets oppgave å etterforske miljøkriminalitet av slikt grenseoverskridende kaliber, sier Gangdal.

PSST! Les test av årets beste toppturski her. Her finner du også test av de beste klatreskoene.

Kolsås Helle Siljeholm Jon Gangdal Marius Morstad klatring
– LOVBRUDD: Marius Morstad (til venstre) og Jon Gangdal mener de gule merkene i Østveggen på Kolsås etter kunstprosjektet The Mountain Body er klare lovbrudd. De vil anmelde kunstneren. Foto: Hans Eidstuen

Det var i 2020 Siljeholm fikk i underkant av to millioner kroner i støtte fra Norsk kulturråd til kunstprosjektet som nå har hatt foreløpig siste del på Kolsås i Bærum. Østveggen i Kolsås er et av Norges mest kjente og historisk viktige klatrefelt, og filosofiprofessor Arne Næss var blant pionerene som klatret her allerede på 1930-tallet. 

22. august malte flere klatrere veggen med gule merker med jordpigment som skulle forsvinne etter maksimalt åtte uker. Tre måneder etter performance-forestillingen er fortsatt et stort område preget av gule striper og figurer. Rundt 10 klatreruter i Østveggen er berørt av kunstprosjektet, flere av dem gamle klassikere av klatrehistorisk interesse.

Siljeholm er klar på at det ikke er snakk om maling, men et pigment som skal forsvinne.

– Vi har brukt et jordpigment som er naturlig og forsvinner av seg selv, det er slett ikke snakk om maling. Da jeg gjorde noe tilsvarende på Sunnmøre i 2017 ar alt borte etter 4-8 uker. Vi har testet det, og vet det blir borte av seg selv, men med de værforutsetningene vi fikk i Oslo har det tatt litt lenger tid. Varmen er en del av klimaendringene hele prosjektet handler om, så det viser hvor viktig dette er, sier hun til Fri Flyt.

Det omfattende kunstprosjektet The Mountain Body skal bestå av flere runder med merking av fjellvegger. Første del var på Sunnmøre i 2017, men det er den nyeste delen av prosjektet som har satt sinnene i kok. En gruppe klatrere påførte østveggen på Kolsås – et av Norges mest kjente og historisk viktige klatrefelt – gule merker og streker. 

Det kulminerte i en forestillingsdag 22. august, og i etterkant vises en video på Munch-museet, hvor også merkene på Kolsås kan ses gjennom en kikkert.

PSST! Her får du tips til hvor du bør klatre i Oslo.

kolsås Helle Siljeholm Jon Gangdal Marius Morstad klatring
MOT KJEMPESVAET: Den gule merkingen kan ses i området fra ruta Jonathan og bort til Kjempesvaet, som ses i profil på dette bildet. Foto: Lisa Kvålshaugen Bjærum

Men Jon Gangdal – som advarte mot prosjektet i en kommentarartikkel i juli - og Marius Morstad har null tro på at merkene blir borte av seg selv. 

– Vi prøvde å vaske bort pigmentet som er malt på med biologisk såpevann, kost og stålbørste, og ingenting fungerte. Heller motsatt, fargen trakk inn i veggen og så ut til å sette seg enda mer fast, og kommer til å bli et problem for friksjonen på flere av rutene som er tagget, sier Morstad, som selv har vært sentral i utviklingen av klatringen i området. 

– Men kunstneren lover jo at det skal bli borte, slik det ble på Sunnmøre i 2017?

– Ja, men var det samme bergart? På Kolsås er det kalkstein og rombeporfyr, bergarter med helt andre egenskaper enn den knallharde og glatte gneisen som er den dominerende bergarten på Sunnmøre, sier Morstad.

– Hvilke lover mener dere er brutt?

– Straffeloven, Friluftsloven, Markaloven og Naturmangfoldsloven. Det handler om skadeverk, ferdselskultur, vern og flere andre momenter som dekkes av de lovparagrafene.

– Hvem har ansvaret, kunstneren, eller Statsforvalteren som har gitt tillatelse?

– Ansvaret ligger alltid hos den som utfører handlingene. Spørsmålet er hvilke opplysninger hun har gitt Statsforvalteren. Men begge har ansvar for dette, sier Gangdal.

Kolsås Helle Siljeholm Jon Gangdal Marius Morstad klatring
TO MÅNEDER ETTER KUNSTPROSJEKTET: Dette bildet ble tatt lørdag 30. oktober, og viser nedre del av ruta Skyggesvaet på Kolsås. De gule strekene er synlige fra lang avstand. Foto: Lisa Kvålshaugen Bjærum

Siljeholm sier hun har søkt og fått tillatelse til å gjennomføre kunstprosjektet, og at det derfor ikke er grunn til anmeldelse. Forutsetningen for tillatelsen var at merkene ble borte, og hun sier det fins midler til eventuell vask av veggene på Kolsås.

– Jeg arbeider med kunstproduksjon på heltid, og det fins alltid en post i budsjettene for uforutsette utgifter. En kan ikke gjøre større prosjekter med så mange involverte uten. Men jeg var der sist fredag, og så med selvsyn at merkene er i ferd med å forsvinne. Går det ikke bort i løpet av sesongen, så har vi en plan for det. Vi følger med på veggen og pigmentet, sier Siljeholm.

– Hva går den planen ut på?

– Pigmentet kommer til å forsvinne av seg selv, så det er ikke noe problem.

Hun mener kunstprosjektet, som er gjennomført i et naturreservat, ikke er et naturinngrep selv om det har vakt sterke reaksjoner.

– Jordpigmentet er naturlig og ikke noe inngrep, i motsetning til for eksempel å fyre et bål, som er et varig inngrep. Det ikke behov for å vaske bort pigmentet, det vil forsvinne av seg selv. Det er helt greit med kritikk og debatt, det er hele poenget med kunst, men kritikerne må forstå at det ikke er et inngrep. Kunstverket påfører ingen skade på naturen – heller motsatt; Det vekker en viktig debatt rundt å ta vare på den. Prosjektet har fått kjempegod mottagelse, og intensjonen om å sette fokus på naturen og fjellets betydning i samfunnet har lyktes, sier Siljeholm.

Kolsås Helle Siljeholm Jon Gangdal Marius Morstad klatring
SYNLIGE: Den gule fargen er fortsatt godt synlig rundt Kjempesvaet og klassikeren Bolterisset. Foto: Lisa Kvålshaugen Bjærum

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som har gitt tillatelse til prosjektet – under forutsetning at merkingen blir fjernet. Men det er ikke satt noen frist for når de gule strekene skal være borte.

– Utgangspunktet var at det skulle vare opp til åtte uker. Hvis ikke har kunstneren sagt de skulle vaskes bort. Det gikk fint da de gjorde noe tilsvarende ved Ålesund. Men vi har hatt en tørr sommer i Oslo, så det har tatt litt lengre tid. Planen er at det skal bort, og det forholder jeg meg til, sier seniorrådgiver i Statsfortvalterens Klima- og miljøvernavdeling, Håvard Kristoffersen.

Han sier det ikke er satt noen tidsfrist, og at det heller ikke er snakk om noen miljøskade. Men han understreker at de holder dialogen med kunstneren og følger med.

– Hva blir konsekvensene hvis merkene ikke forsvinner?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Utgangspunktet vårt er at de blir borte.

kolsås Helle Siljeholm Jon Gangdal Marius Morstad klatring
IKKE BORTE: De gule merkene i Østveggen på Kolsås er fortsatt synlige, snart tre måneder etter kunstprosjektet The Mountain Body. Marius Morstad (bildet) sier de ikke klarte på vaske bort merkene med såpevann og stålbørste. Foto: Hans Eidstuen

Kolsås klatreklubb sørger for vedlikehold og bolting av mange av klatrerutene på Kolsås, og klubben søkte i vår etter hjelp til kunstprosjektet på sin nettside. Nå sier daglig leder i klubben at en av de ansatte gjorde det på eget initiativ.

– Jeg vet Kolsås klatreklubb er assosiert med kunstprosjektet fordi en av våre ansatte har hjulpet kunstneren under forutsetning av at merkene blir fjernet. Klubben har ikke noe samarbeid ut over dette, som absolutt ikke er noe klubbpropsjekt, sier daglig leder Jacob Normann.

Styreleder i klubben, Bjørn Omsland, var ikke kjent med saken da Fri Flyt kontaktet han denne uka. Men styrelederen lovet å ta opp saken på ukens styremøte, og var klar på følgende:

– Noen må ut og skrubbe!

Kolsås Helle Siljeholm Jon Gangdal Marius Morstad klatring
SØKTE HJELP: Kolsås Klatreklubb søkte klatrere til å hjelpe kunstneren på sin nettside, men understreker at kunstprosjektet ikke er gjort i samarbeid med klubben. Foto: Istvan Virag