Wingfoiling er en svært energieffektiv måte å forflytte seg på. Med rett teknikk (og utstyr dessverre) er det ikke mye mer enn 4-5 sekundmeter som trengs for å komme opp på foilen.  

For å kunne foile i lite vind, er det riktignok helt avgjørende å kunne pumpe seg opp. Du vil ha behov for 20-50 prosent mer vind om du ikke pumper.