Tips til valg av utstyr og hjelp til teknikken du trenger for å komme opp på brettet eller opp på foilen. Her er vår samleside på wingfoil der du dessuten finner god inspirasjon til denne nye sporten