Dons forteller at butikken reddes av de aktive utøverne. Kundene som ikke bare er innom for å kjøpe leker til sommeren. 

– De aktive er fortsatt der, og for oss som nisjebutikk gjør det at vi opprettholder en ganske god omsetning, fortsetter Dons,.