Selv om bruk av hydrofoil ikke er noe nytt, er det først i senere tid at bruken av (hydro)foils er blitt tilgjengelig og brukervennlig nok for «mannen i gata». I dette tilfellet kvinnen på fjorden.

Oda Johanne Stokstad Brødholt har logget noen nautiske mil på foil under brettet og høstet nok erfaring til å kunne rapportere om denne trenden er et blaff eller ei. For hennes del er det noe hun gjør i tillegg til konvensjonell windsurfing.