Hvordan riggen står når den er ferdig satt opp, er alfa og omega for at utstyret skal fungere som det er tiltenkt.

Det finnes en del tjuvtriks for å få dette på plass, slik du bruker tiden på venn i stedet for på land.