Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Det finnes mange ulike varianter av Partisanruten. Du kan gjøre kortere varianter som avsluttes ned mot E6 eller Ofotbanen. Du kan også få mer utforkjøring ved å svinge av fra kammen mellom Tredjetoppen og Beisfjordtøtta, og komme tilbake opp på kammen lengre borte. Den varianten av Partisanleden som beskrives her gjennomfører du lettest som en todagerstur med overnatting i Hunddalshyttene, og avslutter ved hotellet i Riksgränsen. De fleste nøyer seg med den forkortede engdags-versjonen som dreier av fra Isvatnet på den østre siden av Beisfjordtøtta, og avsluttes ned til Straumsnes. 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr, stegjern, isøks, tau og sikringsutstyr. Utstyr for overnatting i Hunddalshyttene (se separat turbeskrivelse).

  • Veibeskrivelse, start: Bil til Narviks skisystem. Lokalbuss med avstigning ved holdeplass Fjellheisen. Til fots fra Narviks sentrum eller togstasjonen. 

  • Veibeskrivelse, slutt: Bil til Riksgränsen. Buss eller tog fra Kiruna eller Narvik, avstigning ved Riksgränsen. 

  • Retrettalternativ: Kjør ned den bratte bakken til Forsnesvatnet fra passet mellom Tredjetoppen og Moskočohkka, og gli ned i Tøttadalen og tilbake til Narvik; Kjør ned mot Straumsnes fra Isvatnet på østre side av Beisfjordtøtta; Gli ned mot Katterat etter dag 1. 

  • Sesong: Mars – mai 

Dag 1 Narvik-Beisfjordtøtta

Gå fra toppen av heissystemet i Narvikfjellet opp til Tredjetoppen (se separat turbeskrivelse for flere detaljer). Gli ned langs snøfeltene i sørøstlig retning mot den kvasse eggen på Moskočohkka. For å komme ned til passet mellom Tredjetoppen og Moskočohkka kan du, avhengig av snøtilgangen, være nødt til å bruke tau for en 30-meters rappell (alternativt kan du runde klippene som sperrer veien gjennom å kjøre ned i sørvestlig retning fra Tredejetoppen til rett under 1000 moh). Den beste plassen for rappellen finner du omtrent 50 meter fra skavlene mot nord. Fortsett langs kammen over toppen av Moskočohkka. Se opp for den store skavlen på venstre side. For å komme videre langs kammen på andre siden av toppen kreves (avhengig av forholdene) eksponert klatring nedover, og eventuelt noen korte rappeller (ta med sikringsutstyr for både snø og klippe). Siden følger to kilometer med vandring langs en smal og luftig kam mot toppen av Beisfjordtøtta med noen korte, bratte partier rett før toppen. 

Beisfjordtøtta-Hunddalshyttene

Kjør ned fra Beisfjordtøtta i nordlig retning. Vil du ha finere (men brattere) kjøring, kan du kjøre litt lengre til høyre (østover). Sving ned i den store snørenna som leder ned i retning mot Isvatnet på østre side av fjellet. Stak over vannet og gli ned i dalen mot Tøttavatnet. Fortsett i samme retning over flatt terreng og ned til Ytter-Sildvikvatnet. Gå opp bakkene i den bortre enden av vannet og opp i venstresiden av den store gryta vest for Blåisen. Fortsett opp det bratte snøfeltet som leder opp på Blåisens lange fjellrygg Ruoidnačorru. Følg den langstrakte og slake fjellryggen mot sørøst opp til toppen. Kjør ned langs Blåisens nordøst-kam, og videre ned til øst for å komme til Hunddalshyttene (se turbeskrivelse for Hunddalshyttene for flere detaljer).

Dag 2 Hunddalshyttene-Dáskoriehppi

Gli ned langs stien mot Katterat. Ved Nordkrafts hytter (etter cirka to kilometer), svinger du av til høyre over Hunddalselva. Gå opp bakkene til venstre for bekkedalen Djevlepasset opp til Suolojávri. Gå over vannet, til venstre for topp 1385 og opp Dáskoriehppis topphelning. 

Dáskoriehppi-Riksgränsen

Gli ned de store bakkene på Dáskoriehppi sin nordrygg (som kan være delvis steinete) ned til Brantenvatet. Gå opp til toppen av Branten, og kjør ned til Gáttejávri (Katterjaure), eller skrå rundt Branten på dens høyre side. Stak over vannet og gå opp de store snøfeltene på vannets bortre venstre ende. Følg toppryggen opp til toppen på Gátterčohkka (Nordalsfjellet). Kjør en av de mange alternativene ned til Riksgränsens heissystem og hotellet i Riksgränsen (se turbeskrivelse for Nordalsfjellet for flere detaljer).