På toppturen Rundtinden trenger du ikke engang å gå opp til snøgrensen. Her tar du på skiene med en gang du går ut av bilen.

Når anleggsveien til kraftstasjonene ved Sitasjaure og Gautelisvatnet smelter frem i månedsskiftet mai/juni får du tilgang til det snødekte høyfjellsplatået.

Det gir muligheten til å stå på ski i herlig myk vårsnø når de fleste andre allerede har lagt bort skiene for sommeren. 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr

  • Veibeskrivelse: A: Bil langs E6 sørover fra Narvik. Ta av mot Skjomdalen. Kjør opp langs serpentinsvingene nord for Sørdalen. Ta til høyre der veien deler seg. Parker før huset på vestre side av vannet Iptojávri. B: Kjør som for A, men parker til høyre for en bekkedal ved Lapphågen; nesten 39 kilometer fra E6. 

  • Sesong: Mai – juli (veien opp på snaufjellet smelter raskt frem, og fra og med juni pleier man å kunne kjøre hele veien frem til fjellet.) 

Opp 2.5.1: Gå opp bekkedalen og følg Rundtindvatnet (Čáhppesjávri) på dens vestre side. Gå til venstre (vestover) ved den bortre delen av vannet.

Følg ryggen som går sørover til toppen, eller hold litt til høyre for å unngå de bratteste bakkene under toppen. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 2.5.1: Kjør ryggen eller den herlige gryta ned til venstre. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Opp 2.5.2: Gå opp i vestlig retning under kraftledningene og opp på et platå. Sving av mot høyre (nord) ved slutten av platået, og gå opp fine snøfelt.

Søk deg opp på et bratt snøfelt ovenfor 1200 moh, til venstre (vest) for en stor skavl. Gå i slakere terreng opp mot toppen. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2.5.2: Fin kjøring på store, åpne felt. Den eneste vanskelige partiet er den bratte bakken ovenfor 1200 moh. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Finn flere fine toppturer i Narvik og Skjomen her