Har du ikke bil, kan Litletind anbefales. Toppen ligger forholdsvis nærme Narvik, og er en av de beste toppturene man kan komme til ved hjelp av kollektivtransport.

Utsikten over Narvik og Rombaksfjorden er fantastisk herfra, og toppen byr på gode muligheter for fin skikjøring.

Området ved Litletind benyttes i reindriftsnæringen, og du kan få sett reinflokker på den siden av fjellet som går ned mot Skjomen. 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr      

  • Veibeskrivelse: Bil langs E6 sørover fra Narvik. Ta av mot Håkvikdalen. Parkering etter broen ved Nervatnet. Lokalbuss til Håkvikdalen; avstigning ved Håkvikdalen bro.

  • Sesong: Februar - mai

Opp 1.12.1: Start turen med å gå tilbake over broen og langs vannkanten på Nervatnet. Du kan enten følge en sti langs vannkanten eller gå på isen, om den er stabil. Gå over myra sør for vannet, og opp i skogen til høyre.

Du kommer så opp i en glissen skog som du krysser deg oppover gjennom. Like etter tregrensen dreier du av til høyre (nordvest) opp på ryggen som leder til Litletind.

Følg en forsenkning rundt Litletind, og traverser så på skrå oppover for å komme til ryggen mellom Litletind og Dronninga. Følg ryggen mot toppen. Den er ofte avblåst og steinete, så den siste biten kan være litt kronglete.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 1.12.1: Skikjøring som er oppstykket på mange mindre snøfelt, men kan tidvis være bra.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Opp 1.12.2: Fortsett i den brede forsenkningen fra tregrensa. Gå opp i det bratte snøfeltet som kalles Sløret til kammen mellom Litletind og Dronninga. Fortsett som i 1.12.1.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig 

Ned 1.12.2: Mer, og finere kjøring sammenlikna med 1.12.1. I blant ligger det blottede steiner i bunnen av det bratte snøfeltet, hvilket gjørat du må kontrollere farten på tur ned mot bunnen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig       

Ned 1.12.3: Etter å ha kjørt litt rundt Litletind eller ned Sløret kan du velge å fortsette ned i en bekkedal til høyre for Peppartuva. Dette alternativet gir artig kjøring, og fortsetter ned i skogen til venstre for bekkedalen. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Narvik.