• Utstyr: Vanlig turutstyr 
  • Veibeskrivelse: Bil langs E6 sørover fra Narvik. Parkering ved siden av veien rett før et autovern i Rånbogen; cirka 13 kilometer fra broen over Skjomen. Buss mot Fauske/Bodø fra Narvik; avstigning ved Rånbogen.
  • Sesong: Februar - mai

Opp: Gå over veien og lokaliser en traktorvei som starter ved en eng. Følg traktorveien/scootersporet opp gjennom skogen til 250 moh. Drei sørover gjennom skogen og traverser under kollen Malmhaugen. Du kan også gjøre traversen høyere opp, over et platå på Malmhaugen, om du synes skogen lengre nede er for tett. Følg bekken til cirka 650 moh. Herfra skal du gå mot høyre (sørøst) frem til fjellets vestre ende. Her venter noen korte og bratte bakker før du kan gå videre opp på store snøfelt. Den siste biten opp til toppen er det forholdsvis bratt, og det er aktuelt å gå til fots, med skiene på ryggsekken. Ikke gå her i dårlig sikt, ettersom det er stup både vestover og – når du kommer opp på toppen – østover.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned: Samme som Opp A. Enorm havfølelse i kjøringen ned mot Ofotfjorden. Fortsetter du nedfor bakkene på venstre side ned mot tregrensen får du litt brattere kjøring. Unngå å skrense ned i scootersporet på vei ned, ettersom det glatter ut sporet, og gjør det vanskelig for både toppturgåere, reindrivere og lokalbefolkningen å anvende det for å komme opp. Forsøk i stedet å svinge ned gjennom skogen, spesielt på de bratteste stedene.

Vanskelighetsgrad: Enkel