Frostisen har områdets største fallhøyde og toppturmulighetene er fantastiske, under den forutsetningen at du har erfaring med å ferdes på isbre og å orientere deg i høyfjellsmiljø. 

På den evige isen slår selvfølgelig ingenting rot, men det betyr ikke at det ikke finnes liv der.

Området rundt Frostisen har et rikt dyreliv, men det kan være vanskelig å få syn på skye dyr som jerv, kongeørn og gaupe på de store viddene. 

De rutene som beskrives her går dog over brepartier med forholdsvis lite åpne sprekker vinterstid.

  • Utstyr: Vanlig turutstyr, isøks og stegjern. Du bør også ha med utrustning for brevandring.

  • Veibeskrivelse: Bil langs E6 sørover fra Narvik. Ta av mot Råndalen. Parker ved veiens ende, ved kanten av Storvatnet.

  • Sesong: Mars - mai

Opp 3.6.1: Gå langs veien som følger Mølnelva i starten, og drei siden av oppover, og østover gjennom et område med hytter.

Ved enden av veien fortsetter en sti oppover (om vinteren kan stien selvfølgelig være vanskelig å se). Etter hvert følger stien en morenerygg på sørlige siden av Iselva.

Fortsett oppover langs denne siden av Iselva, og følg terrengformasjonen som tar deg opp til passet mellom Tverrfjellet og Frostisen.

Fra passet går du opp til høyre på store snøfelt forbi toppene 1315 og 1523. Den siste bakken før toppen er forholdsvis bratt.

Gå opp på venstresiden, men traverser deretter ut til høyre for å komme opp på det flatere topp-platået.

Vær forsiktig med å traversere for langt ut til høyre, da denne siden kan være isete og skredutsatt.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 3.6.1: Du har en fantastisk utsikt når du glir langs ryggen i retning mot høyde 1315, og fin kjøring på de store snøfeltene.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig 

Opp 3.6.2: Når du kommer ovenfor tregrensen tar du sikte på en gryteformasjon mot øst-sørøst.

Gå nede i gryta og drei av opp til høyre på ryggen rett før bakken bratner skikkelig til. Gå over ryggen, og traverser rundt til venstre under bratte klipper.

Her er det et kort, bratt parti på traversen som er eksponert og kun skal gås under ordentlig sikre snøforhold (forsøk å tenke på hvordan snøen kommer til å være når du er på vei tilbake noen timer senere).

Gli ned på breen, følg den videre oppover til venstre og fortsett i henhold til beskrivelsen i 3.6.1.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig 

Ned 3.6.2: Har sporene fra turen opp blåst bort, kan det være vanskelig å finne tilbake over ryggen ved gryta når du kommer ovenfra, ettersom den ikke ligger i den naturlige fallinjen.

Om det er sikre snøforhold, kan du i stedet for å ta ryggen, kjøre den fine, men bratte bakken sørvest for ryggen.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig 

Opp 3.6.3: Gå sør over noen åkrer til høyre for et hus og følg vestsiden av Mølnelva. Kryss elva ved 300 moh. Finn den slakeste veien oppfor snøfeltet mot øst.

Ved 500- 600 moh, kan det være hardt, med innslag av is. Bruk i så fall stegjern og isøks.

Hold retning rett til venstre for hovedtoppen og forsøk å finne den slakeste veien opp. Fortsett oppover den store breen som i 3.6.2.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig 

Ned 3.6.3: En kompleks rute med brekjøring på store flanker med mange veivalg lengre nede.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Sjekk ut flere toppturer du kan gå i Narvik og Ballangen her