Faktisk verdsettes fjellet så høyt at det frem til nylig har vært fastslått i byplanleggingen at utsikten fra hovedgata, Kongens gate, mot den Sovende dronning skal holdes åpen.

Kongen vil se sin dronning. «Dronninga» er et fjell som hver ekte narvikværing med friluftsinteresse skal ha besøkt.

Prioriterer du bra skikjøring fremfor selve turen, finnes det dog bedre fjell.En tur hit er mer en helhetsopplevelse, hvor den utrolige utsikten, toppfølelsen og matpakka er minst like viktig som skikjøringen.

Men Sløret på Dronninga kan dog mange ganger være en snøsamler, der snøen holder seg tørr og upåvirket av vinden i lang tid. 

Navnet «Sovende dronning» kommer fra utseendet på fjellets profil. Når man ser fjellet fra Narvik, er profilen utvilsomt lik en sovende kvinne.

Panne, øyne, nese, munn, hake, bryst – alt er der. Noen sa en gang at den var spesielt lik dronning Victoria av Storbritannia, og dermed fødtes navnet. 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr, isøks og stegjern

  • Veibeskrivelse: Bil langs E6 sørover fra Narvik. Ta av mot Håkvikdalen. Parkering etter broen ved Nervatnet. Lokalbuss til Håkvikdalen; avstigning ved Håkvikdal bro.

  • Sesong: Februar - mai 

Opp 1.11.1: Start turen med å gå tilbake over broen og langs kanten av Nervatn. Du kan enten følge en sti ved vannkanten eller gå på isen, om den er stabil. Gå over myren sør for sjøen og opp i skogen til høyre. Du kommer så opp i glissen skog som du krysser deg opp i.

Straks etter tregrensen dreier du av til høyre (nordvest) opp på ryggen som leder opp til Litletind. Følg en forsenkning rundt Litletind og traverser deretter på skrå oppover for å komme til ryggen mellom Litletind og Dronninga.

Følg ryggen et lite stykke og traverser fra cirka 1200-metersnivået ut på bakkene på Dronningas vestside. Her er det ofte relativt bart og steinete, så det kan være du må gå til fots enkelte partier. Toppen nås via en snørenne som leder opp til fjellkammen nordvest for hovedtoppen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 1.11.1: Snørenna under toppen er ofte veldig fin.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Opp 1.11.2: Fortsett i den brede forsenkningen fra tregrensen. Gå opp i det bratte snøfeltet (Sløret) til kammen mellom Litletind og Dronninga. Fortsett som for 1.11.1.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 1.11.2: Mer og finere kjøring sammenlikna med Ned 1. I blant ligger det blottede steiner i bunnen av det bratte snøfeltet, hvilket gjør at du må kontrollere farten på tur ned mot bunnen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 1.11.3: Øyet: Fra kammen rett under toppen, ved dronningens øye, går det an å kjøre ned mot nordøst til isbreen som ligger øst for Sovende dronning. Det vanskeligste partiet på nedkjøringen er en smal og bratt (omkring 45-50 grader) snørenne, der det ofte er innslag av is.

Bredden på renna varierer med snømengden, og ofte er den bare på noen få meter. Etter renna kommer du ut på en stor isbre der helningen er betydelig snillere. Renna er det vanskeligste partiet, men det bratte snøfeltet før renna er det farligste.

Du kjører svakt på skrå, og et fall eller et skred kan føre til at du havner utfor de høye klippene. Hold langt til skikjørers venstre, inntil klippeveggen, for å minimere risikoen.

Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Narvik her