Samfunnet med samme navn ligger lengst inne i en vik, i slutten av fjorden som også heter Ballangen. 

Ovenfor bygda tårner Simlefjellet, eller Sepmola som det ofte kalles.