Opp A: Gå tilbake cirka 300 meter langs veien og gå opp den private veien til høyre, forbi noen hus. Der veien tar slutt, fortsetter du opp over en åker, og langs en traktorvei inne i skogen. Følg traktorveien videre langs dalbunnen i Gunnardalen. Rett under tregrensen søker du deg oppover på bratte snøfelt mot fjellryggen på venstre side av dalen. Følg fjellryggen som leder til toppkammen til høyre for hovedtoppen. Den siste biten av toppkammen opp til hovedtoppens platå er smal og bratt, så her må du som regel gå til fots. Her kan det også bli behov for isøks og stegjern om det er avblåst og hard snø. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Opp B: Følg bekken opp i Stordalen og drei av mot fjellryggen øst for toppen. Finn den slakeste veien, og følg deretter beskrivelsen for Opp A. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Opp C: Følg bekken opp i Stordalen og fortsett i retning mot toppen, opp den bratte ryggen. På vei opp har du mulighet til å sjekke ut snørennene på sørsiden av fjellet. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 1: Samme som Opp A. Delvis fine snøfelt, men for en stor del skikjøring som er litt transportpreget. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 2: Samme som Opp B. Bra skikjøring ned i Stordalen.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 3: Samme som Opp C. Ryggen fra toppen og ned i Stordalen kan ofte være litt avblåst med hard snø. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 4: I stedet for å følge fjellryggen ned mot Gunnardalen, kan du dreie ned i dalen fra toppkammen og legge svingene ut på noen fine (og delvis bratte) snøfelt.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 5: Snørennene på sørsiden. Kjøring på opp til drøyt 40 graders helning.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig