Den fremste årsaken til at få går topptur til Klubbviktinden er de tekniske vanskelighetene og det komplekse terrenget som møter deg på vei mot toppen, uansett hvilken side du går på.

Har du ambisjoner om å nå toppen bør du foruten å ha de nødvendige ferdighetene, velge en turdag med bra vær og gunstig skredvarsel. 

Det er mange spennende nedkjøringsmuligheter på Klubbviktinden. Den mest spesielle er nok den lange snørenna på vestsiden av fjellet.

Den skjærer seg dypt mellom de omgivende fjellveggene, og når du går oppover i renna føles det ut som den fortsetter ut i evigheten.

Avslutningen lengst oppe i renna, opp til toppkammen er også noe helt spesielt. 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr, isøks og stegjern. Skal du gå helt opp til toppen, bør du også ha tau og sikringsutstyr. 

  • Veibeskrivelse: Bil langs E6 sørover fra Narvik. Sving inn på veien mot Råndal. Følg grusveien innover i dalen, etter hvert langs kanten på Storvatnet, og sving opp til venstre ved den første bebyggelsen langs veien. Kjør opp veien til venstre om Eiterelva, og parker langs veien rett etter du har kjørt forbi sideveien som går over Eiterelva. 

  • Sesong: Februar - mai

Opp 3.3.1: Følg veien/stien innover Eiterelvdalen, på nordre side av Eiterelva. Her kan det være scooterspor som du kan følge. Gå langs elven et par kilometer.

Før du kommer til snørennene på venste side av dalen, begynner du å gå oppover og forsøker å finne det sikreste veivalget opp den forholdsvis bratte bakken.

Ovenfor tregrensen traverserer du til høyre under de to toppene (968 og 1032 meter over havet). Gå opp bakken til sør for de to andre toppene.

Følg det store snøfeltet opp mot toppkammen. Rett under hovedtoppen kommer du til ett brattere parti på toppkammen.

Dette kan du komme forbi gjennom en eksponert travers langs en smal fjellhylle, og en kort skråning på sørsiden av fjellet.

Traversen og skråningen bør sikres med tau og kiler/kamkiler. 

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 3.3.1: . Oppstykket, men delvis bra kjøring. 

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Opp 3.3.2: Klubbviktind-renna: Start som 3.3.1, men fortsett på stien langs elven fram til en hytte (Sætran). Gå rett opp gjennom skogen mot den tydelige snørenna.

Isfallet i bunnen av renna kan man unngå gjennom å komme seg opp gjennom den bratte skogen til venstre for renna og traversere inn i den rett ovenfor isfallet.

Gå opp renna. Nær toppen smalner den av og blir noe brattere. Her kan virkelig isøks og stegjern behøves for at du skal komme deg videre.

Rett under toppen sperres renna av en stor steinblokk, men du kan komme deg forbi ved å krype gjennom et lite hull under steinblokken.

Fortsett opp på det store snøfeltet til høyre, og videre som i beskrivelsen i 3.3.1. 

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 3.3.2: Bratt kjøring i fallinjen i storslagne omgivelser. Husk på isfallet i bunnen av renna!

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Opp 3.3.3: Har du tilgang til båt kan du kjøre over Skjomen til Klubbvika. Her går det traktorvei opp til en gammel seter på platået under Klubbviktind.

Fortsett opp til Storvatnet, og traverser opp mot høyre for å komme til bunnen av det store snøfeltet som leder opp til toppkammen.

Fortsett langs beskrivelsen som 3.3.1. 

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 3.3.3: En lang og fin nedkjøring i fallinjen ned mot Storvatnet. 

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 3.3.4: Den smale og bratte renna på østsiden av fjellet. Ned til renna følger du bratte snøfelt sør for toppen. Fortsett ned i fallinjen mot sæteren og Klubbvika.

Eller traverser rundt fjellet til høyre, og kjør ned i Eiterelvdalen fra Sommerskaret.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Narvik og Ballangen.