Naturskattene er mange: de blankpolerte granittveggene som stuper ned i fjordarmen Sørskjomen; isbreen Frostisen som ligger som en dyne ovenfor granittveggene; den frodige Skjomdalen med små klynger av hus og bondegårder; høyfjells-landskapet lengst inne i Sør- og Norddalen. 

Med noen få unntak er granittveggene langs fjorden direkte uegnet for toppturer. I stedet er det inne ved Sør- og Norddalen det beste turterrenget finnes.