Også når man starter å gå toppturen til Lappviktinden ser det umulig ut å nå toppen.

Men det finnes et relativt enkelt turalternativ rundt og på motsatt side av fjellet.

Dessuten er det noen snørenner som tegner hvite streker opp langs de mørke klippeveggene og er mulige passasjer både opp og ned fjellet. 

Lappviktinden er den nordlige utløperen av fjellmassivet Durmålsfjellet, og ikke det naturlige turmålet.

Følger du det enkleste turalternativet, er det naturlige målet noen av de to høyeste toppene på Durmålsfjellet, på nesten 1400 meter og havet.

Klatrer du opp den store snørenna, er det fint å fortsette opp på toppen nord for renna, til 1361 meter over havet. 

Utstyr: Vanlig turutstyr. Isøks og stegjern om du skal gå opp den store snørenna. Skal du prøve noen av de smalere rennene bør du også ha tau og sikringsutstyr. 

Veibeskrivelse: Bil langs E6 sørover fra Narvik. Sving inn på veien mot Skjomdalen, og deretter til høyre mot Sørskjomen.

Kjør til kraftstasjonen i slutten av den lange 90-graderssvingen nær enden av fjorden.

På slutten av sesongen kan du kjøre opp langs anleggsveien mot Lappviklemmen, men pass på å ikke kjør deg fast i snøen, og parker uten å hindre eventuell anleggstrafikk.  

Sesong: Februar - juni

Opp 2.4.1: Følg anleggsveien opp og innover den slake dalen ved Lappviklemmen. Følg snøfeltet vest for sjøen.

Gå opp til passet mellom Skjellingfjellet og Durmålsfjellet,og følg deretter det store snøfeltet på skrå opp mot noen av toppene.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig 

Ned 2.4.1: Delvis fin kjøring ned mot Lappviklemmen, men også mye kjøring på skrå og flate ut dalen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Opp 2.4.2: Lappviktindrenna: Start som 2.4.1, men drei av fra anleggsveien der dalen begynner å flate ut, og der det går en sidevei i retning mot Lappviktinden.

Gå gjennom skogen i retning mot midten av den lange klippeveggen og på skrå opp langs de store snøfeltene under klippeveggen.

Omsider ser du den største av rennene på Lappviktinden. Gå rett opp og langs høyresiden av renna.

Det er såpass bratt at det er enklest å gå til fots fra området under renna. Fortsett til fots opp til topp 1361 når du har kommet til toppen av renna.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 2.4.2: Bratt kjøring i fallinjen i snørenna (opp til 45 grader ved toppen). Deretter fine og store snøfelt ned mot tregrensen.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Opp 2.4.3: I perioden fra slutten av mai smelter veien fra Skjomdalen og opp til Skjomfjellet gradvis fram.

Da kan dette turalternativet være en rask og enkel måte for å komme over tregrensen, og nærmere Lappviktinden.

Kjør så langt veien er åpen, kryss Rundtindvatnet, og følg turbeskrivelsen i 2.4.1. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2.4.3:

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Narvik og Skjomen.