Snørenna ned fra Gangnesaksla har etter hvert blitt godt kjent i frikjøringsmiljøet i både Norge og Sverige.

Bratt og lang med høye fjellvegger på sidene som en dramatisk innramming.

Dens rykte er velfortjent, den er skikkelig heftig. Nøler du ved innsteget med fjorden 1100 meter under deg, kan du i stedet velge normalveien, en vel så bra tur. 

Den avdøde ekstremskikjøreren og livsfilosofen Andreas Fransson lekte med ord, og kalte Gangnesrenna for «alle renners mor», en slags parafrase på kjælenavnet til Indias hellige flod Ganges: «Moder Ganges».

Ser man Gangnesrenna fra den andre siden av fjorden når man kjører inn mot Sørskjomen, forstår man med en gang grunnen til kallenavnet. 

Utstyr: Vanlig turutstyr. Isøks og stegjern (eventuelt også tau) kan være nødvendig om du skal kjøre Gangnesrenna. 

Veibeskrivelse: Bil langs E6 sørover fra Narvik. Sving inn på avkjørselen mot Skjomdalen, og deretter til høyre mot Sørskjomen.

Kjør helt inn til Sør-skjomen, og sving inn på en liten vei til venstre rett før veien ender.

Følg veien en knapp kilometer og parker utenfor kraftstasjonen med fasade av glass- og naturstein 

Sesong: Februar - mai

Opp 2.1.1: Gå på anleggsveien som følger Vesterskarelva opp langs dalen. Følg elva opp til en liten dam som er en del av et minikraftverk rett nedenfor tregrensen.

Etter dammen kan du forlate elva mot høyre, og gå gjennom skogen i retning til venstre for Gangnesakslas topp.

Gå på skrå til venstre (nordvest) opp bakken ovenfor tregrensen, og drei siden til høyre (nordøst) opp en ganske tydelig hylleformasjon fra 800 moh.

Fortsett oppover i samme retning og prøv å finne den slakeste veien, den er både enklest og sikrest.

Oppe på platået under toppen fortsetter du i samme retning, på skrå oppover til venstre, slik at du kan gå opp på toppen via den smale ryggen fra nordøst.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2.1.1: En fin rute med god plass ovenfor tregrensen. Se opp for skred på sørsiden rett under toppen, og vær oppmerksom på hull i elva sent på sesongen!

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2.1.2: Gangnesrenna: Kjør ned fra toppen langs ryggen mot nordøst. Du kommer snart frem til kanten av den mest klassiske snørenna i Narvik-området.

Som regel går det an å kjøre inn i renna fra høyresiden. Renna er relativt bratt i starten, rundt 40 grader, men blir noe slakere lengre nede.

Etter den første bakken, som går fra høyre til venstre inn i renna, kan du (om det er tilstrekkelig mengde snø) kjøre et langt parti på den bratte bakken til høyre for renna.

Det er ikke helningen på renna som utgjør den største vanskeligheten, det er de ofte isete partiene som oppstår i nedre del av renna, siden rennende vann og skred har tatt med seg store deler av snødekket der.

Når du kommer ned til fjorden, følger du den delvis labyrintiske og steinete kanten tilbake til Skjombotn.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Finn flere toppturer i Narvik og Skjomen her