Skikjøringen er en parantes på den vanlige veien opp til Huinnarčohkka, men selve toppturen i seg selv er blant de heftigste du kan gjøre i området, og toppen er den nest høyeste i området (kun slått av Storsteinsfjellet).

Det er en skikkelig luftig topp hvor du har fullt overblikk over Storsteinsfjellmassivet. Vil du ha bedre skikjøring kan du i stedet velge å gå opp på isbreen på østsiden.

Her kan du enten vende ved den bratte veggen under toppen eller forsøke å gå opp den smale snørenna midt på veggen.

Uansett hva du velger, kan du få fin kjøring på rullende snøfelt ned til Rienatvággi.

 Ikke bli overrasket om du ikke klarer å finne Huinnarčohkka på kartet, på de fleste kart finner du bare høydeangivelsen. 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr, isøks og stegjern. Eventuelt også tau for å komme helt opp til toppen. 

  • Veibeskrivelse: Fra Lossihyttene, se separat turbeskrivelse.

  • Sesong: Mars - juni

Opp 2.13.1: Gå nordover fra Lossihyttene og følg Lossivatnets østre side. Unngå å gå over Lossivatnet ettersom isen på den delen av vannet kan være svak.

Fortsett mot nordvest inn i dalen Nihkevággi, og ta sikte på passet mellom topp 1338 og Huinnarčohkka.

Opp til passet er det mulig å gå på ski, men fra passet og opp østover mot Huinnarčohkkas toppkam kan det være lurt å bruke isøks og stegjern.

Ved toppkammen kan du legge igjen skiene ettersom det ikke er mulighet for ski hverken opp eller ned. T

oppkammen byr på relativt enkel vandring, foruten et parti 50 meter før toppen. Der bør tau brukes for at du skal kunne gå trygt.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 2.13.1: Fra toppkammen er det bratt (opp til cirka 45 grader) og eksponert kjøring ned til passet.

Gå til fots om du føler deg usikker! Fortsettelsen ned mot Lossivatnet er enklere og veldig fin.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Opp 2.13.2: Gå nordover fra Lossihyttene og følg Lossivatnets østre side. Drei av til høyre inn i dalen Rienatvággi.

Gå opp i den bratte bekkedalen i retning mot den store breen. Her er du eksponert for skred fra sidene, og må også gå gjennom noen partier med over 30 graders helning, så følg med på skredfaren.

Hold til høyre siden av bekkedalen opp på breen. Midt på den store toppveggen på venstre side er det en bratt snørenne som er en mulig passasje til toppryggen, basert på de aktuelle snøforholdene og om det er skavler på toppen.

Gå opp snørenna og fortsett som i Opp 2.13.1. 

Vanskelighetsgrad: Vanskelig 

Ned 2.13.2: Bratt kjøring i snørenna og store flanker nedenfor.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 2.13.3: Kjør ned i nordøstlig retning fra breen, og hold til høyre i starten for å unngå stup lengre nede. Fortsett ned i Rienatvággi og gli ut av dalen.

Snøfeltet på denne siden av fjellet er for det meste skjult fra solen og vinden, og det ligger ofte tørr og lett snø her.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Finn flere forslag til fine toppturer i Narvik og Skjomen her