Toppturen opp til Middagsfjellet er veldig effektiv, utsikten er like spektakulær som fra de andre toppene i Sør-Skjomen, og utforkjøringen er variert og fin.

Et spennende nedkjøringsalternativ går ned i den store snørenna mot Tjårdadalen.

Følelsen man får av å kjøre den, minner om den man får i den mer kjente Gangnesrenna, men vanskelighetsgraden og eksponeringen er betydelig mindre. 

Ettersom du følger en trang dal med bratte sider opp langs Snøskarelva, er du utsatt for store skred fra sidene av dalen.

Denne turen anbefales ikke på dager med stor skredfare.

Utstyr: Vanlig turutstyr  

Veibeskrivelse: Bil langs E6 sørover fra Narvik. Sving inn på avkjørselen mot Skjomdalen og deretter til høyre mot Sørskjomen.

Kjør helt inn til Sørskjomen, og sving inn på en liten vei til venstre rett før veiens ende.

Følg veien en knapp kilometer, og parker utenfor kraftstasjonen med fasade av glass og naturstein.  

Sesong: Februar - mai

Opp 2.3.1: Følg anleggsveien vestover opp langs dalen. Rett nedenfor tregrensen, kan du svinge av sørover gjennom skogen, og opp langs dalen der Snøskarelva renner ned.

Hold øye for eventuell skredaktivitet på de bratte sidene av dalen. Der dalen smalner av og svinger av mot venstre, kan du søke deg opp på bakkene vestover og følge ryggen mot toppen.

Alternativt fortsetter du inn langs dalen til Middagsvatnet, og går opp på det brede snøfeltet nord for vannet.  

Ned 2.3.1: Det store snøfeltet ned mot Middagsvatnet er skikkelig bra.

Du kan også velge brattere alternativer rett ned mot dalen, sørg bare for at du har kontroll på veivalget så du ikke havner på de skikkelig bratte partiene som er der. 

Ned 2.3.2: Tjårdarenna: Snørenna som verken synes fra bebyggelsen i Sør-Skjomen eller på tur opp langs Snøskarelva.

Omgivelsene er storslagne med en høy fjellrygg venstre side av renna. Takket være at starten på renna ikke er spesielt bratt, så bygges ikke snøskavler i toppen av den.

Helningen på renna er under 40 grader, og det er god plass til å kjøre svingene ordentlig ut. Dette er en av de enklere av områdets mange renner.

Nede i Tjårdalen må du først navigere deg gjennom et område med steinblokker før du kommer frem til enklere terreng på åpne felt ovenfor Skjombotn.

Følg anleggsveien på sørvest-siden av dalen tilbake til bilen, eller gå ned den bratte bakken i skogen etter de åpne feltene.

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Narvik og Skjomen her