Opp A: Følg anleggsveien som følger Vesterskarelva opp langs dalen. Følg bekken opp til en liten dam rett nedenfor tregrensen. Dammen er en del av et minikraftverk. Fortsett opp til et flatere område der bekkedalen slutter, og videre til passet Vesterskaret. Sving av mot sørøst og rundt på baksiden av Meraftestinden. Gå på store snøfelt de siste 450 fallhøydemeterene til toppen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Opp B: Start på samme måte som Opp A. Der bekkedalen tar slutt svinger du av mot sør i retning mot den tydelige hylleformasjonen under Meraftestinden. Gå på hylla og rund toppen, for å kunne nå den via den smale kammen fra sør.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 1: Samme som Opp A. De øverste snøfeltene byr på enkel og åpen kjøring. De er utsatt for vind, noe som gjør at snøkvaliteten kan være veldig varierende. Å følge bekkedalen er et eventyr i seg selv, vær oppmerksom på hull i isen seint på sesongen!

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2: Samme som Opp B. Denne ruta er bedre enn Ned 1, da den som regel har veldig bra snøforhold. Kan være skredutsatt fra 900 moh og ned til 700 moh.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig