Da har grusveien gjennom Norddalen tint frem, og toppturen til Ippočohkka er innen rekkevidde. Tur-retur til vinterlig snaufjell.

Fra toppen får du herlig utsikt over Storsteinsfjellmassivet og Kebnekaisefjellene langt inn i den svenske fjellverdenen.

Dette er en fin tur å ta med utgangspunkt fra Lossihyttene, eller som en lang dagstur fra Narvik.

Navnet Ippočohkka er ikke merket på alle kart, så let i stedet etter høydeangivelsen! 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr och isøks. 

  • Veibeskrivelse: Bil langs E6 sør for Narvik. Ta av mot Skjomdalen og Norddalen. Parkering langs siden av veien cirka 11 kilometer fra veibommen. 

  • Sesong: Mai - juni

Opp 2.8.1: Gå opp langs Stasjonselva, Skearrojohka. Drei mot høyre (vestover) ved 900 moh, og gå oppfor en stor snøbakke.

Fra platået ved 1200-metersnivået følger du den bratte ryggen mot vest. Her er du eksponert på sidene, så det kan føles bedre å gå det bratteste partiet til fots.

Drei høyre (sørover) og gå i flatere terreng mot toppen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2.8.1: Den øverste ryggen kan være steinete og vanskelig å kjøre, hold heller til høyre om ryggen.

Fra 1200 moh og ned til veien er snøfeltene store og herlige. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2.8.2: Fortsett til den laveste av toppene, og videre langs den smale ryggen. Kjør ned på breen på sørsiden, og drei av vestover for å komme ned i dalen mellom Durmålstind og Ippočohkka.

Fortsett ned i den bratte bekkedalen til grusveien.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 2.8.3: Det er et par bratte snørenner som leder ned fra toppen til den store isbreen på østre side av fjellet.

Den ene starter ved toppen, og den andre starter cirka 200 meter lengre sør på toppryggen.

Begge rennene er skikkelig bratte (cirka 45- 50 grader på det bratteste), den nordre litt mer enn den sørlige.

Det sørlige alternativet kan du kjøre inn i rett ovenfra eller fra høyresiden.

Se opp for isklumper som kan rase fra venstre side av rennene, og husk på at det kan være en bergschrund (smeltesprekk) der du kjører ut på breen. 

Vanskelighetsgrad: Veldig vanskelig

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Narvik og Skjomen her