Følg inn Vassvikdalen til det flate området på 280 moh, UTM 09871-82679. Herfra følger du det naturlige søkket (Vassvikelva), heiskars høyre, inn til bunnen av Vassvikdalen og foten av fjellene.

Følg naturlig opp heiskars høyre for den markerte klippeformasjonen på ca 500 moh. Terrenget er like under 30 grader opp til 600 moh (brattere jo nærmere klippeformasjonen du går). 

Fortsett med sikte på skaret (850 moh) mellom Midtiskardstinden og p1051. Fra skaret følger du østryggen til topps. Like før toppen får du en liten hammer som lett forseres med skia i hånda.

 • Tid: 3-4 timer 

 • Stigning: 1051

 • Bratteste punkt: 30 grader 920-1051 moh 

 • Himmelretning: N-Ø

 • Fare: Hengeskavler langs østryggen 

 • Utstyr: Stegjern og isøks hvis hardt i fjellet 

Ned 4.1 østryggen til nordbollen

Følger samme vei ned som opp. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat

 • Fare: Fra toppen, vær særlig oppmerksom på skikjørers venstre.  

 • Himmelretning: Ø-N

 • Bratteste punkt: 30 grader 1051-920 moh 

 • Fall: 1051

 • Tips: Vel nede i Vassvikdalen 340 moh, forsøk å følge Vassvikelva hele veien ut til fjæra. Dette er en utrolig nydelig slak søkkformasjon som gjerne holder lenge på snøen. Vær imidlertid oppmerksom på mulige åpninger i bekkefaret sent på våren.

Ned 4.2 vestryggen til nordbollen

Følg vestryggen ned til laveste punkt i skaret mellom p1051 og nabotoppen i vest. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat/Krevende

 • Fare: Vær oppmerksom på nordvendte hengeskavler på tur ned vestryggen. Ikke slipp deg ned skikjørers høyre fra vestryggen for tidlig, men kjør helt ned til det laveste i skaret eller gjerne litt forbi. Dermed unngår du skavlene og et stupbratt parti i nordflanken. 

 • Himmelretning: V-N

 • Bratteste punkt: 40 grader 960-880 moh

 • Fall: 1051

 • Tips: Planlegger du denne nedfarten bør du holde et øye med inngangen og toppartiet av flanken idet du går opp Vassvikdalen.

VASSVIKA

Vassvika (UTM 09474-84456) er utgangspunkt for skiturer til Korsviktinden, Preikestolhola, Midtiskardstinden, Vassviktinden og Osanakken. Generelt vil det være greit å følge naturlig terreng øst for (heiskars venstre) Vassvikelva. Gå fra fjæra og til det SV hjørne av det åpne området rett bak vestre gård og fortsett opp til myrdragene på 180 moh.

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.