En vinner er rundturen der du starter opp sydsiden og kjører ned østsiden (krever to biler). En klassiker som anbefales! 

Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien 85,5 km til parkering på høyre side ved Skytterhaugan (opp alt 2 eller parkering av bil 2 hvis rundturen velges) eller følg Kystriksveien 92,5 km til Stormo gård på venstre side ved stor svart silo UTM 39839-23497, hør med gårdseier (opp alt 1).

Opp (alternativ 1)

Følg traktorvei like SØ for tunet, gjennom markert granfelt til et pumpehus (100 moh) ved foten av den bratte skrenten. Ta deg opp 50 meter i ura til venstre for skrenten og høyre på lemmen med to veltede trestammer.

Her treffer du på et grønt tau som får deg opp en kort svaplate. På toppen av denne (140 moh), følg ryggen 30 meter og gå inn i bekkefaret (heiskars høyre), og følg dette til du kommer inn i Mølndalen. Opp det åpne skogfeltet til en flate og så rett nordlig, heiskars venstre for markert søkkformasjon (1.1 alt). 

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 904 

 • Bratteste punkt: 34 grader 480-700 moh (1.1)

 • Himmelretning: S

 • Fare: Skredfare

Ned 1.1 Sydflanken

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 34 grader 700-480 moh. 

 • Stigning: 904

Ned 1.1 alt sydflanken via søkket 

Følg et rettere spor ned markert søkkformasjon som gir noe brattere skikjøring.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Bratteste punkt: 34 grader 700-640 moh og  35 grader 640-400 moh

Opp (alternativ 2)

Fra parkeringen, gå Kystriksveien tilbake ca 100 meter og følg inn skogsveien i retning sør. Følg denne ca 1 km til Vassbakken (80 moh).

Herfra går du opp den slake bollen under Litltinden (606 moh) til 400 moh, følg så en bue nordvest i overkant av p500 moh (30 grader) og herfra via en naturlige skålformasjon til høyre for klippefremspringet.

Fra 700 moh til toppen er terrenget under 30 grader om du sikter deg inn litt nord for toppunktet (heiskars høyre).

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 904 

 • Bratteste punkt: 35 grader 540-700 moh 

 • Himmelretning: Ø

 • Fare: Mulig innblåst snø og skredfare i søkkformasjonen mellom 540-700 moh

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Bodø og Reipå her

Ned 1.2 Nordøstbollen

Gikk du opp 1.2 er det samme vei ned som opp. Kom du fra syd skal du fra toppen dreie svakt SØ de øverste 200 høydemeterne. Ta sikte på den markerte pinnakkelen merket p500 på kartet.

På 700 moh treffer du en naturlig søkkformasjon (35 grader) som leder deg ned på flatt terreng rett vest for p500.

Herfra sporer du sørøst (skikjørers høyre) i 30 graders terreng mellom 500-400 moh og kommer inn i den slakere bollen som leder ned til Vassbakken. Følg skogsvei nordover 1 km ut til veien.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Innblåst snø og mulig skredfare mellom 700-540 moh

 • Himmelretning: Ø-SØ-NØ 

 • Bratteste punkt: 35 grader (700-540 moh)

 • Stigning: 904

 • Tips: Risokoreduserende tiltak: Kjør en og en i det bratte søkket mellom 700-540 moh

Ned 1.3 Nordøstflanken til Vassbakken 

Som for 1.2 fra toppen, men på 700 moh fortsetter du det bratte søkket i en rett linje mot Vassbakken (skikjørers venstre for p500). Søkket er jevnt 35 grader bratt ned til 460 moh og 30 grader mellom 460-300 moh.

Vær oppmerksom på spesielt bratt terreng sør for søkket (skikjørers høyre). På ca 250 moh kan det være lurt å traversere skikjørers høyre med sikte på det åpne området og følge dette slakt ned til skogsveien. Du unngår da en del tett kratt. Følg skogsvei nordover 1 km ut til veien.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Innblåst snø og mulig skredfare mellom 700-460 moh

 • Himmelretning: Ø 

 • Bratteste punkt: 35 grader (700-460 moh)

 • Stigning: 904

 • Tips: Risokoreduserende tiltak: Kjør en og en i søkkformasjonen mellom 700-460 moh

Fra Toppturer i Sogn.
Fra Toppturer i Sogn.