Adkomst/parkering: Samme som for Småtindan.

Opp 

Samme som for Småtindan opp til Sørdalen. Følg dalføret videre øst 1,2 km til en liten flate (myr) på 600 moh. Her dreier du nordøst og følger naturlig terreng 26 grader bratt opp til 740 moh og et flatt område.

Fra 780 moh, velg et spor omtrent i loddlinje fra toppen. Dette er det jevneste og slakeste sporet.

 • Tid: 4-5 timer

 • Stigning: 1125

 • Bratteste punkt: 31-35 grader 780-1100 moh 

 • Himmelretning: V (NV fra vei og opp til Sørdalen)

 • Fare: Potensiale for innblåst snø øverst i vestflanken. (Ø-SØ er fremherskende vindretning i området)

 • Utstyr: Stegjern og isøks i toppen av flanken på hardt føre

Ned 3.1 Vestflanken mot Kisfjellet  

Følg samme spor ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Innblåst snø i øverste del av vestflanken

 • Himmelretning: V

 • Brattetse punkt: 35 grader 1100-880 moh, 880-780 moh 31 grader og 740-600 moh 26 grader.

 • Fall: 1125

 • Tips: Gode muligheter for bra skibilder i hele flanken

Sjekk ut flere toppturer i Bodø og Sandhornøya og Småtindan her

Ned 3.2 Vestflanken 

Følg 3.1 til 760 moh. Følg søkkformasjon mot sørvest (skikjørers venstre) til myra (600 moh).

 • Vanskelighetsgrad: Moderat 

 • Fare: Innblåst snø i øverste del av vestflanken

 • Himmelretning: V

 • Bratteste punkt: 35 grader 1100-880 moh

 • Fall: 1125

Ned 3.3 Vestflanken direkte 

Et direkte spor mot myra på 600 moh gir deg 150 høydemeter ekstra med bratt skikjøring. Følg 3.1 til ca 900 moh og legg sporet skikjørerss venstre mot myra. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: På vårføre får nedre del av flanken mye sol (SV-vendt).

 • Himmelretning: V-SV

 • Bratteste punkt: 900-800 moh 32 grader og 37 grader 800-650 moh

 • Fall: 1125