Adkomst/parkering: Parkering som for Skjelviknubben. For å gå opp nordøstsiden (7.3) fra Sandnesdalen; Parkering som for Bonden (6.3).

Opp (Skjelvika 7.1) 

Som for Bonden 6.1, men fra skaret på 500 moh trekk nordvestover over Bondsvatnet og bestig Grytviktind fra øst.

Vær oppmerksom på at du beveger deg inn i et terreng med mange ulike eksposisjoner. Særlig sørvestflanken på Bonden må vurderes.

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 726

 • Bratteste punkt: Enkeltheng på 30 grader 100-390 moh

 • Himmelretning: Ø-SØ

 • Fare: Svært bratt terreng opp høyre (SV flankene på Bonden) når du krysser Bondsvatnet

Ned 7.1 sydøstsiden til bondvatnet og skjellviknubben østrygg 

Samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Lett 

 • Himmelretning: SØ-Ø

 • Bratteste punkt: Enkeltheng på 30 grader 390-100 moh

 • Fall: 726

Ned 7.2 Roklia sydflanke 

Fra toppen kjør nordvest 200 meter til salen mellom Grytviktind og p720. Herfra ned den nydelige søkkformasjonen i sydsiden mot Roklia, til 350 moh. Her er det maks 26 grader, men det blir brattere jo lenger øst du kommer.

Ta på deg fellene og trekk østover gjennom det trange skaret til Bondsvatnet og videre til skaret mellom Bonden og Skjelviknubben. Kjør herfra ned til veien.

Alternativt tråkker du deg opp til sydsiden av Grytviktinden igjen. Herfra kan du kjøre ned 7.1 eller ned nordøst til Sandnesdalen (7.3 eller 7.4).

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Det trange skaret opp til Bondsvatnet er bratt og kan ha en del vindtransport

 • Himmelretning: SØ (og SV om du skal opp skaret til Bondsvatnet)

 • Bratteste punkt: 35 grader 380-440 moh om du skal opp skaret til Bondsvatnet

 • Fall: 400 + 500 (7.2 via Bondsvatn-skaret) eller 400 + 700 (7.2 + 7.3 eller 7.4)

Opp (Sandnesdalen 7.3) 

Fra parkeringen ved garasjen, følg flatt inn Sandnesdalen (retning vest) ca 1 km til du treffer på en bekk. Kryss denne og følg en søkkformasjon i en sør-sørvestlig retning.

På ca 350 moh legg kursen sørvest og følg rampen like over de bratte klippeformasjonene. På 460 moh treffer du på en naturlig søkkformasjon som leder deg til topps. 

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 700

 • Bratteste punkt: 31 grader 220-300 moh

 • Himmelretning: N-NØ

 • Fare: Lagdelinger i snøen konserveres lenger i en nordside

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Bodø og Sandhornøya og Småtindan her

Ned 7.3 Nordøstsiden fra toppen mot Sandnesdalen 

Fra toppen drar du ut i en ganske rett nordøstlig kurs. Følg en nydelig, svak søkkformasjon til du kommer til 460 moh. På grunn av bratte klippeformasjoner nedenfor, må du være oppmerksom.

På UTM 64062-39401, 460 moh, trekker du skikjørers høyre ca 200 meter for å unngå de bratte klippene. Fra 300 moh fortsett i nordlig retning gjennom relativt åpen skog mot Sandnesdalen. Spar gjerne litt høyde slik at utmarsjen til bilen kan glis på skiene. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Vær oppmerksom på bratte klipper på ca 400 moh

 • Himmelretning: NØ-N

 • Bratteste punkt: 31 grader 300-220 moh

 • Fall: 700

Ned 7.4 nordøstbollen fra husfjellskaret

Fra toppen kjør nordvest 200 meter til salen mellom Grytviktind og p720. Herfra følger du den slake søkkformasjonen NØ.

Resten av kjøringen ned i Sandnesdalen foregår i relativt åpen skog. Følg dalen flatt 1 km ut til vei.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Stor stein i utløpet av renna på ca 340 moh

 • Himmelretning: NØ-N

 • Bratteste punkt: 40 grader 460-360 moh

 • Fall: 700

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.