Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien 55,3 km, passer Breidvika og parkér på høyre side av veien ved en gul hytte (UTM 65888-30717) rett etter passering av den lille brua over Forsåga. 

Opp 

Fra parkeringen følger du Forsåga ca 1,2 km i lettgått terreng. Du vinner omtrent 100 høydemeter i det du kommer til et granfelt midt imot og et Y-dele i dalen. 

Fortsett Forsåga 100 meter før du dreier venstre og tar deg gjennom en markert åpning i granfeltet. Ta sikte på den åpne søkkformasjonen (30 grader i toppen) som går rett syd bakom granfeltet.

Skogen er åpen og lett kjørbar på ski. På toppen av søkkformasjonen 320 moh (UTM 66005-29254) dreier du NØ til du treffer på Tverråga og sekkedalen som leder deg slakt inn mot brattere terreng.

Det slakeste rutevalget er fra 540 moh å sikte på den runde fortoppen til Bjørnhatten (p880). Denne skal du passere på vest siden (heiskars venstre). Terrenget er slakt bort til toppunktet 500 meter lenger NV.

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 900 

 • Bratteste punkt: 30 grader 540-800 moh og 35 grader 800-840 moh

 • Himmelretning: V-SV

 • Fare: Øverste del av SV flanken kan få en del innblåst snø på de fremherskende østlige vinder.

 • Utstyr: Stegjern og isøks hvis avblåst i fjellet

Finn flere fine toppturer i Bodø og Sandhornøya og Småtindan her

Ned 1.1 Sydvestflanken til Tverrågå

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Øverste del av SV flanken kan få en del innblåst snø på de fremherskende østlige vinder.

 • Himmelretning: SV-V 

 • Bratteste punkt: 35 grader 840-800 moh

 • Fall: 900

 • Tips: Sent på sesongen kan Forsåga være åpen med en del vannføring

Ned 1.2 sydvestflanken direkte 

Fra toppen følg sporet du gikk opp tilbake 300 meter til rett SØ for p861 og dra skikjørers høyre ned den bratte sydflanken, så slakere terreng derfra. Følg så sekkedalen ut og sporet du gikk opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Øverste del av S flanken kan få en del innblåst snø på de fremherskende østlige vinder.

 • Himmelretning: S-V 

 • Bratteste punkt: 40 grader 840-680 moh og 30 grader 680-540 moh 

 • Fall: 900

 • Tips: Sent på sesongen kan Forsåga være åpen med en del vannføring