Bonden har også en skjult perle i den sørøstvendte søkkformasjonen mot Skjelviknubben. 

Adkomst/parkering: Kystriksveien sørover 46 km og av mot Sandhornøya. Planlegges kjøring av traseene mot Skjelvika (6.1) eller renna ved Nonselva (6.2); Kryss brua og ta til venstre mot Kumra.

Følg veien 0,6 km til skiltet Skjellvika. Parkér på høyre side. For å gå opp NØ-siden (6.3) fra Sandnesdalen; Kryss brua, fortsett veien 3,6 km til en garasje på venstre side av veien etter Nordsandnes. 

Opp (Skjelvika 6.1)

Samme som for Skjelviknubben til skaret mellom denne og Bonden. Fra skaret går du NV (heiskars høyre) opp den 25 grader bratte bakken som leder videre inn i en nydelig, slak søkkformasjon direkte mot toppen. 

 • Tid: 2-3 timer

 • Stigning: 700

 • Bratteste punkt: 30 grader i enkeltheng 100-390 moh

 • Himmelretning: Ø-SØ

Ned 6.1 sørøstsøkket til Skjellviknubben østrygg 

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Lett

 • Fare: Ryggen fra 390 moh kan være noe avblåst så vær OBS på mulig landkjenning 

 • Himmelretning: SØ-Ø

 • Bratteste punkt: 30 grader i enkeltheng 390-100 moh 

 • Fall: 700

Ned 6.2  Nonselva 

Følg 6.1 til skaret mellom Bonden og Skjelviknubben. Fra skaret nordvest ned Nonselva. Det kan være lurt å ha besiktiget nedfarten fra veien før du legger opp til dette alternativet. Du kan også besiktige nedfarten fra Åsen (østryggen) på tur opp 6.1. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Traseen bør besiktiges fra veien evt fra Åsen (øst ryggen) på tur opp 6.1

 • Himmelretning: SØ-NØ

 • Bratteste punkt: Mellom 420-20 moh har terrenget flere enkeltheng brattere enn 30 grader

 • Fall: 720

Se her for å finne flere turbeskrivelser av toppturer i Bodø og Sandhornøya og Småtindan. 

Opp (Norsandnes 6.3) 

Fra parkeringen følg åpen rygg i sørvestlig retning opp til ca 200 moh. Trekk vest gjennom relativt åpen skog. Drei sør etter ca 500 meter.

Over dette er terrenget jevnt bratt, men under 30 grader. På 480 moh (UTM 64486-39277) treffer du inngangen til en nydelig søkkformasjon som leder opp til skaret på 600 moh. 

 • Tid: 2-3 timer

 • Stigning: 670

 • Bratteste punkt: 35 grader 350-400 moh og 30+ grader 600-700 moh

 • Himmelretning: N-NØ

 • Fare: Lagdelinger i snøen konserveres lenger i en nordside

Ned 6.3 nord-østflanken mot nordsandnes 

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Overgangen på 400 moh kan ha innblåst snø og være skredfarlig

 • Himmelretning: NØ-N

 • Bratteste punkt: 35 grader 400-350 moh

 • Fall: 670

 • Tips: Kjør en og en ned den bratte flanken mellom 400-350 moh 

Ned 6.4 nordøstflanken til Sandnesdalen

Følg samme vei ned som 6.3 ned til 300 moh. Ta en mer direkte linje ned til Sandnesdalen. Gir artig skogkjøring, men en litt flatere utmarsj til bilen (ca 1 km).

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Overgangen på 400 moh kan ha innblåst snø og være skredfarlig

 • Himmelretning: NØ-N

 • Brattetse punkt: 35 grader 400-350 moh

 • Fall: 670

 • Tips: Begynn en travers skikjørers høyre på ca 100 moh for å få en glidende utmarsj mot bilen. Kjør en og en ned flanken mellom 400-350 moh.