Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien sørover 49,9 km til du treffer en avkjøring på venstre side av veien rett ved det store hvite huset på høyre side.

Kjør inn og parkér ved lagerskur (UTM 67859-35067) eller kjør 100 meter videre langs riksveien til et busskur på høyre side(UTM 67769-34987), som også er en mulig parkering.

Opp 

Fra parkeringen, følg skogsveien som starter i nordøstlig retning. Denne tar deg i slake sikk-sakk vendinger til terrenget åpner seg på ca 250 moh (UTM 68196-34065).

Følg sørover mot Tindåga (bekkefar) og følg denne naturlig med sikte på det store myrområdet (Sørdalen) på 460 moh.

Herfra har du nå direkte innsyn i Ytterrenna og Skrårenna, midt imot har du flanken som leder opp til utløpet av Y-renna og Rampen. Sfinxen dominerer skuet østover. Videre er vestflanken på Sautinden dominerende i nordøst. 

Opp Ytterrenna 

Fra myra ta deg naturlig opp SV med sikte på den relativt brede renna heiskars venstre for Stortinden. De siste 20 høydemeterne kan være meget bratte på grunn av en skavl.

Dette varierer fra sesong til sesong og avhengig av tid på året. Ta sikte på et punkt like heiskars venstre eller høyre for det laveste i skaret. Mange velger å sette igjen skiene under skavlen.

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 1000

 • Brattaste punkt: 34 grader 480-600 moh, 25 grader 600-720 moh, 34 grader 720-840 moh og 40 grader 840-1000 moh 

 • Himmelretning: NØ-N (NV fra vei og opp til Sørdalen)

 • Fare: Skavl i toppen av renna

 • Utstyr: Stegjern og isøks hvis hardt

Ned 2.1 ytterrenna 

Samme som opp. På godt snødekke har renna ingen crux. Sesong mars - juni

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre.

 • Himmelretning: N-NØ

 • Bratteste punkt: 40 grader 1000-840 moh,  brattere helt i starten på grunn av skavl

 • Fall: 1000

Opp Skrårenna 

Fra myra, fortsett i retning SØ mot bollen. Her dreier du heiskars høyre (syd) og følger en søkkformasjon til 900 moh og inngangen til renna.

Sent på sesongen kan du oppleve breglepper i nordøstsiden av p1128. I utgangen kan det være en skavl, vanligvis ikke så stor som i Ytterrenna. 

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 1000

 • Bratteste punkt: 34 grader 540-640 moh, 30 grader 640-900 moh og 45 grader 900-1000 moh

 • Himmelretning: NV-N (NV fra vei og opp til Sørdalen)

 • Fare: Skavl i toppen av renna

 • Utstyr: Stegjern og isøks på hardt føre, alltid hjelm i renna på grunn av bratte fjellsider og fare for fallende stein/is.

Ned 2.2 Skrårenna 

Samme som opp. Det er ingen crux i renna, men den er smal og kraftig V-formet noe som kan bli utfordrende med tanke på dypt sluff-spor. Velg da skikjøring i brattere sidekanter. Sesong mars-juni.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre samt dype sluff spor på vårføre

 • Himmelretning: N-NV

 • Bratteste punkt: 45 grader 1000-900 moh

 • Fall: 1000

 • Tips: For å unngå evt dype sluffspor velg skikjøring i de brattere sidekantene

Opp Y-renna 

Følg samme rute som for Skrårenna til 640 moh, men fortsett den store søkkformasjonen som buer heiskars venstre (øst) opp til 820 moh.

Sent på sesongen kan det være breglepper i nordøstbollen under p1225. Fra det slakere området på rundt 800 moh dreier du heiskars høyre (syd) og tar deg opp mot renna.

Terrenget opp til 900 moh er rundt 30 grader, men avhenger av hvor mye skredmasser som har kommet ned i løpet av vinteren. Y-delingen kommer på 1000 moh. De siste 20 høydemeterne er de bratteste på grunn av skavl i skaret. 

 • Tid: 4-5 timer

 • Stigning: 1100

 • Brattetse punkt: 34 grader 640-700, 26 grader 700-820, 35 grader 900-1000 moh og 45 grader 1000-1100 moh

 • Himmelretning: NV-N (NV fra vei og opp til Sørdalen)

 • Fare: Bruk hjelm i renna hele tiden

 • Utstyr: Stegjern og isøks hvis hardt føre, alltid hjelm i renna

Ned 2.3 y-renna 

Samme som opp. Renna er jevnt bratt og kanskje den mest estetiske renna i Småtindmassivet. Den har ingen markerte crux, men er smal i toppen de første 100 høydemeterne. Sesong fra mars-juni

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre

 • Himmelretning: N-NV

 • Bratteste punkt: 45 grader 1100-1000

 • Fall: 1100

 • Tips: Fotogen skikjøring!

Opp Rampen 

Selve Rampen er skjult for direkte innsyn, men anes som en markert diagonal linjeføring venstre-høyre i forkant av den bratte nordøstveggen på p1225.

Følg samme rute som for Y-renna opp til 820 moh. Herfra rett frem i 25 grader terreng mot fjellveggens laveste punkt 900 moh der Rampen begynner retning heiskars høyre (syd).

Like heiskars høyre for veggens laveste punkt er det en klippeformasjon som du enten velger å passere til venstre eller høyre (høyre alternativet er brattest). 

 • Tid: 4-5 timer

 • Stigning: 1200

 • Bratteste punkt: 45 grader 920-1200 moh

 • Himmelretning: NV-NØ (NV fra vei og opp til Sørdalen)

 • Fare: Rampen er eksponert for fallende is/stein spesielt på våren. Bruk alltid hjelm!

 • Utstyr: Stegjern og isøks på hardt føre, alltid hjelm

Ned 2.4 Rampen 

Samme som opp. Sesong april-juni 

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Vær OBS på fallende is/stein

 • Himmelretning: NØ-NV

 • Bratteste punkt: 45 grader 1200-920 moh

 • Fall: 1200

Opp Sfinxen (971 moh) 

Fra myra fortsett dalføret videre øst ca 1 km til de bratte nordflankene på Sfinxen er passert. Drei syd (heiskars høyre) og opp naturlige flanker mot skaret mellom p1225 og Sfinxen.

Avhengig av hvor tidlig du begynner å dreie syd, vil terrenget opp til 800 moh være mellom 30-35 grader.

Vær forsiktig med å gå for høyt opp i skaret på grunn av skavler mot vest. Fra skaret følges den smale sydryggen til topps, vær hele tiden forsiktig med skavler heiskars venstre.

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 971

 • Bratteste punkt: 35 grader 800-900 moh, 32 grader 900-971 moh

 • Himmelretning: N-NØ (NV fra vei og opp til Sørdalen)

 • Fare: Skavler på toppeggen

 • Utstyr: Stegjern og isøks hvis hardt og avblåst

Ned 2.5 Sfinxen 

Samme som opp. Jo tidligere du velger skikjørers venstre ned fra ryggen, jo brattere blir terrenget. Følg sydryggen minst 70 meter før du velger skikjørers venstre.

Dette for å ha margin til de svært bratte klippepartiene i nordøstflanken. Vær også oppmerksom på skavler skikjørers høyre på toppeggen.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Skavler på toppeggen og utglidningsfare hvis tidlig skikjørers venstre velges

 • Himmelretning: NØ-N

 • Bratteste punkt: 35 grader 900-800 moh

 • Fall: 971

 • Tips: Lett å rigge seg til for å ta skikkelig bra skibilder 

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Bodø, Sandhornøya og Småtindan her.

Opp 1320-renna 

Fra myra fortsett dalføret øst 1,5 km forbi Sfinxen og vestflanken på Sautinden. På 700 moh går dalen over i en trangere bolleformasjon og terrenget blir brattere.

Fortsett øst opp til 800 moh i 25 grader terreng og videre til 850 moh i 30 grader terreng. Her dreier du heiskars høyre (syd) og fortsetter opp en nydelig nordvendt flanke 34 grader som leder opp til inngangen på 1320-renna.

Over dette er renna relativt bred og åpen, før den går inn i en smal korridor (3-4 meter bred, 10 meter høy) på ca 1280 moh. Hele veien går du i renna uten stor fare for å gli ut heiskars høyre. Renna topper ut omtrent på 1300 moh.

 • Tid: 5-6 timer

 • Stigning: 1320

 • Bratteste punkt: 28 grader 920-1000 moh, 35 grader 1000-1080 moh, 45 grader 1080-1320 moh og 50 grader kort passasje 1210-1230 moh (crux) 

 • Himmelretning: V-N (NV fra vei og opp til Sørdalen)

 • Fare: Krever gode forhold

 • Utstyr: Stegjern og isøks. Vurder tau. Bruk hele tiden hjelm i renna

Ned 2.6 1320-renna 

Samme som opp. Renna er per skrivende stund bare kjørt ned en gang, men rapporteres som «euforisk flott skikjøring!».

 • Vanskelighetsgrad: Krevende

 • Fare: Utglidning på hardt føre

 • Himmelretning: N-V

 • Bratteste punkt: 45 grader 1320-1080 moh (kort 50 grader passasje 1230-1210 moh)

 • Fall: 1320

 • Tips: Fartsavpassing i forhold til ferdighet

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.