Følg veien 1,6 km til du treffer en bom. Parkér her (UTM 51964-27826, 150 moh).

Opp 

Fra bommen følger du den gamle RV 17 ca 1,8 km (retning vest) til du treffer en skredmur. Gå helt til enden av skredmuren (vest enden) og gå opp den åpne lia.

Skituren ender ved den militære hytta på 1000 moh. Skal du videre til topps må du klatre deg opp de siste 50 høydemeterne.

 • Tid: 3-4 timer

 • Stigning: 850  

 • Bratteste punkt: 40 grader 240-280 moh, 30 grader 300-400 moh, 32-35 grader 400-600 moh 27-28 grader 600-800 moh, 35 grader 800-900 moh og 30 grader 900-980 moh. 

 • Himmelretning: SSØ

 • Fare: Svært skredutsatt, særlig i de meget bratte sidene vest i Nakkdalen (heiskars venstre). Det registreres skredaktivitet i Nakkdalen hver vinter og det er ikke uten grunn at skredmuren ble bygget for å beskytte riksveien.

 • Utstyr: Stegjern og isøks om du ønsker deg opp på toppunktet av Høgnakken.

Finn flere flotte toppturer i Bodø og Reipå her

Ned 8.1 sydøstbollen 

Følger samme vei ned som opp. 

 • Vanskelighetsgrad: Krevende

 • Fare: Generelle løsneområder for skred er registrert i Ø flankene (skikjørers høyre) mellom 800-700 moh på Høgnakken.  

 • Himmelretning: SSØ 

 • Bratteste punkt: 35 grader 900-800 moh og 500-400 moh og 40 grader 280-240 moh

 • Fall: 850