Opp 8.1 

Fra parkeringen, gå 500 meter inn veien langs Sandneselva til du treffer et åpent snauhogstfelt. Følg dette opp ca 100 høydemeter og kryss inn i Hellemoeleva.

Følg Hellemoelva et stykke og kryss deg vestover i overkant av det høyeste granfeltet. Du er nå i åpent terreng ca 25 grader bratt og kan gå lange kryss.

Alternativt følger du Hellemoelva hele veien. Søkkformasjonen leder deg direkte mot toppen (UTM 63720-41979).

  • Tid: 2-3 timer
  • Stigning: 550
  • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien
  • Himmelretning: SØ 
  • Fare: Åpne partier og svake snøbruer i Hellemoelva sent på sesongen

Ned 8.1 Hellemoelva 

Følger samme vei ned som opp.  

  • Vanskelighetsgrad: Lett
  • Fare: Hellemoelva kan være åpen i partier sent på sesongen
  • Himmelretning: SØ 
  • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien
  • Fall: 550