Opp 8.1 

Fra parkeringen, gå 500 meter inn veien langs Sandneselva til du treffer et åpent snauhogstfelt. Følg dette opp ca 100 høydemeter og kryss inn i Hellemoeleva.

Følg Hellemoelva et stykke og kryss deg vestover i overkant av det høyeste granfeltet. Du er nå i åpent terreng ca 25 grader bratt og kan gå lange kryss.

Alternativt følger du Hellemoelva hele veien. Søkkformasjonen leder deg direkte mot toppen (UTM 63720-41979).

  • Tid: 2-3 timer

  • Stigning: 550

  • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien

  • Himmelretning: SØ 

  • Fare: Åpne partier og svake snøbruer i Hellemoelva sent på sesongen

Finn flere flotte toppturer i Bodø og Sandhornøya og Småtindan her

Ned 8.1 Hellemoelva 

Følger samme vei ned som opp.  

  • Vanskelighetsgrad: Lett

  • Fare: Hellemoelva kan være åpen i partier sent på sesongen

  • Himmelretning: SØ 

  • Bratteste punkt: Under 30 grader hele veien

  • Fall: 550