Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien 94,2 km til avkjøring mot Marken. Følg veien 3,2 km og ta av til venstre i T-kryss, fortsett 0,4 km og videre rett frem 0,3 km til parkering i sving ved start skogsvei UTM 43739-22471 (opp alternativ 1) og Eitertinden.

Eller fra T-krysset, følg veien forbi Aspen 0,9 km til parkering ved siden av vei UTM 43158-22364 (opp alternativ 2).

Opp (2.1)

Fra parkeringen, følg skogsvei som leder deg opp i skaret (400 moh) mellom Breidtinden og Eitertinden. Herfra følg østryggen mot toppen.

Ryggen kan være noe avblåst i tillegg til en hammer på ca 600 moh som må passeres heiskars venstre. Et alternativ er å traversere inn i sydflanken allerede fra skaret og følge denne bratt opp. 

 • Tid: 2-3 timer

 • Stigning: 670

 • Bratteste punkt: 35 grader 500-620 moh (østryggen) eller 36 grader 520-620 moh (sydflanken nært østryggen)

 • Himmelretning: S-Ø

 • Fare: Avblåst på ryggen og fare for utglidning

Ned 2.1 Sydøstryggen

Følg samme vei ned som opp. Er østryggen avblåst, kan sydflanken ned til 500 moh og så en skikjørers venstre travers inn mot skaret mellom Breidtinden og Eitertinden være en god løsning.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Kan være avblåst på ryggen

 • Himmelretning: S-SØ 

 • Bratteste punkt: 35-36 grader 620-500 moh

 • Fall: 670

 • Tips: Dersom ryggen er avblåst, velg skikjøring ned sydflanken til 500 moh og traverser venstre inn mot skaret.

Ned 2.4 Sydflanken direkte

Fra toppeggen (mellom hovedtopp og østlig topp) legger du sporet rett ned den 35 grader bratte markerte søkkformasjonen. Du kjører i åpent terreng helt ned til ca 300 moh.

Herfra kan du legge sporet på vestsiden av søkkformasjonen og følger kjørbar skog ned til ca 200 moh eller du fortsetter søkkformasjonen hele veien ned. De siste høydemeterne for begge alternativer er relativt skogtrange.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Sesong: Januar - April

 • Fare: Skredfare

 • Himmelretning: S

 • Bratteste punkt: 35 grader 700-200 moh, 40 grader 200-100 moh

 • Fall: 670

Opp (2.2) 

Fra parkeringen, gå veien 50 meter vest. Her treffer du gjerne på et scooterspor (traktorvei på kartet) som du følger nord over myrdragene.

Du krysser Kongersvollåga etter ca 250 meter og fortsetter nord ytterligere 100 meter med sikte på det skogkledde søkket (enden av traktorveien).

Her tar du deg bratt og til dels kronglete, opp til ca 300 moh. To markerte, åpne snøtunger ligger noe til høyre for søkket og løper ned til ca 180 moh.

På 300 moh begynner du en naturlig stigende travers inn mot sydflanken like under markert klippeformasjon og følger denne 35 grader bratt til topps.

 • Tid: 2-3 timer

 • Stigning: 670

 • Bratteste punkt: 35 grader (300-700 moh)

 • Himmelretning: S

 • Fare: Skredfare. Vær oppmerksom på overgangen i skoggrensen.

Sjekk ut flere fine toppturer i Bodø, Sandhornøya og Småtindan her

Ned 2.2 Sydflanken mot Kongersvollåga 

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Skredfare

 • Himmelretning: S

 • Bratteste punkt: 35 grader 700-300 moh

 • Fall: 670

 • Tips: Kjøreavstand i gruppen ned til 300 moh

Ned 2.3 Sydflanken via «Bananåpningen»

Fra toppen legger du sporet omtrent rett ned i 35 grader bratt terreng med sikte på det åpne feltet som gjør en liten banansving til høyre (vest) omtrent på 250 moh.

I enden av det åpne feltet, hold høyden i en markert travers mot vest (skikjørers høyre) ca 200-300 meter. Press deg gjennom granskogen, og kom til et relativt kjørbart og bratt parti som tar deg hele veien ned mot Kongersvollåga.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Skredfare

 • Himmelretning: S

 • Bratteste punkt: 35 grader 700-200 moh, 40 grader 200-100 moh (i trang skog)

 • Fall: 670

 • Tips: Kjøreavstand i gruppen ned til 200 moh

Opp (3.1) 

Fra parkeringen følg skogsvei som leder deg opp mot skaret (400 moh) mellom Breidtinden og Eitertinden. I skoggrensen begynner du en travers inn i Eitertindens sydflanke og følger denne til topps.     

 • Tid: 2-3 timer

 • Stigning: 540

 • Bratteste punkt: 36 grader 400-550 moh

 • Himmelretning: S

 • Fare: Skredfare

Ned 3.1 Sydflanken 

Følger samme vei ned som opp.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Skredfare

 • Himmelretning:

 • Bratteste punkt: 36 grader 550-400 moh

 • Fall: 540

 • Tips: Kjør en og en ned til 400 moh