Fra den markerte klippen på 730 moh (UTM 50833-23363) tar du sikte på den naturlige snørampen like øst for (heiskars venstre) det laveste skaret mellom p1031 og Galtskardtinden.

  • Tid: 3-4 timer

  • Stigning: 1031

  • Bratteste punkt: 34 grader 900-980 moh

  • Himmelretning: NØ-NV

  • Fare: Galtskardelva er en terrengfelle og bør unngås på dager med ustabile skredforhold.

Ned 11.1 nordflanken til Galtskarelva 

Følger samme vei ned som opp.

  • Vanskelighetsgrad: Moderat

  • Fare: Skavler på toppeggen

  • Himmelretning: NV-NØ 

  • Bratteste punkt: 34 grader 980-900

  • Fall: 1031

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Bodø og Sandhornøya og Småtindan. 

Oterstranda

De tre tindene Rundtind, Galtskardtind og P1031 rundt Galtskardet, er alle kjempeflotte skitopper og lett tilgjengelig fra Oterstranda ved Kystriksveien.

Innmarsjen er kort og sporet opp langs Galstkardelva går i spennende terreng. Turene krever trygge snøforhold da ferden opp Galtskardelva har mange ulike eksposisjoner å ta hensyn til i tillegg til at bekkefaret er en soleklar terrengfelle.

Er du der på riktig dag kan skituren bli spektakulær.

Adkomst/parkering: Følg Kystriksveien 74,6 km til Oterstranda. Ta av til venstre og parkér fornuftig ift busslommen og hytteveier.

Opp (felles for de tre tindene): Fra parkeringen gå SV forbi stor orange hytte og videre 400 meter til du treffer øst for (heiskars venstre) utløpet av Galtskardelva.

Det kan være noe kronglete opp bratt skogkledd li i starten, men du er snart forbi hindringene og kan følge enklere terreng øst av (heiskars venstre) Galtskardelva et stykke og så krysse inn i bekkefaret på ca 150 moh.

Galtskardelva er en åpenbar terrengfelle med bratte nordøst- og nordvestvendte sider. Mellom 220-280 moh blir terrenget i selve bekkefaret 30 grader bratt samt at du må krysse et renne utløp fra NØ siden.

På 400 moh (UTM 50918-24629) følger du søkket like venstre for markert klipperygg, 30 grader mellom 420-500 moh. Søkket leder opp til et lite vann.

Fra vannet  går du omtrent rett øst i terreng rundt 28 grader med sikte på venstre for en markert klippe 730 moh (UTM 50833-23363).

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.