Opp

Fra Lappøyra innerst i Sjunkfjorden, følg dalen inn retning sørvest 700 meter til 200 moh. Her tar du deg bratt opp (heiskars venstre) til den markerte nordryggen som leder opp mot Nonsfjelltuva. På 600 moh krysser du heiskars høyre inn mot flata på 700 moh, like vest for (heiskars høyre) Nonsfjelltuva.

Fra flata tar du deg opp på Nonsfjelltuva, 785 moh, fortsetter 300 meter sør og tar deg 100 høydemeter ned til østvestryggen som leder mot Slurvpåltinden. Følg ryggen 1 km til du kommer til omtrent 750 moh.

Her runder du Slurvpåltinden i en bue på sydsiden (heiskars høyre) og går i slakt terreng til topps. Det er også mulig å gå opp nedfart 7.2.

 • Tid: 4-5 timer 

 • Stigning: 1023

 • Bratteste punkt: 30 grader 200-400 moh

 • Himmelretning: NØ-N-SV-S

 • Fare: Nøkkelpassasjen på turen er brattbakken mellom 200-400 moh. Utglidningsfare på hardt føre.

 • Utstyr: Skarejern anbefales for å trygge oppturen i brattbakken mellom 200-400 moh

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Bodø og Sjunkfjorden her

Ned 7.1 sydsiden via vestryggen og nordryggen til lappøyra

Følger samme vei ned som opp. Sesong mars-juni.

 • Vanskelighetsgrad: Lett/Moderat

 • Fare: Utglidningsfare på hardt føre 400-200 moh

 • Himmelretning: S-SV-N-NØ

 • Bratteste punkt: 30 grader 400-200 moh

 • Fall: 1023

 • Tips: På 400 moh er det viktig å holde en svak skikjørers venstre retning NV for å unngå svært bratt terreng i fortsettelsen av ryggen (NØ)

Ned 7.2 sydøstryggen via 655-vatnet og ned nordvestflanken til Sjunkfjorddalen

Fra toppen kjører du ned den slake sørøstryggen til et lite skar på 780 moh. Fra skaret drei skikjørers venstre (rett nord) ned til gryta på 700 moh i 30 grader terreng. Fra gryta går du 80 høydemeter opp i retning nord og inn i skaret mellom Slurvpåltinden og p916.

Fra skaret på 800 moh kjører du ned den fantastiske nordvendte siden til Sjunkfjorddalen. Det er viktig å holde en svak skikjørers venstre linje for å unngå svært bratt terreng i loddlinjen. Følg dalen naturlig ut til utgangspunktet.

Dersom forholdene er gode kan du fra toppen kjøre ned den bratte østflanken til gryta på 700 moh, hvis inngangen til flanken ikke er sperret av en stor hengeskavl. I snitt er flanken 35 grader bratt. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat/Krevende

 • Fare: Hengeskavl over østflanken. Utglidningsfare mellom 800-200 moh på hardt føre. 

 • Himmelretning: SØ-N

 • Bratteste punkt: 30 grader 780-700 moh og 800-200 moh. Velger du å kjøre ned østflanken fra toppen blir bratteste passasje 40 grader 820-740 moh

 • Fall: 1023

 • Tips: Viktig å holde en svak skikjørers venstre linje fra skaret på 800 moh og ned mot Sjunkddalen for å unngå svært bratt terreng i loddlinjen mellom 600-500 moh.

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.