Fra myrdraget på 180 moh følger du Vassvikdalen videre til et flatt område på 280 moh, UTM 09871-82679. Herfra fortsett sørøst ca 350 meter med sikte på den markerte søkkformasjonen som kommer ned fra Preikestolhola like heiskars høyre for en liten kolle på 560 moh.

Videre inn Preikestolhola er terrenget godt under 30 grader opp til 880 moh. Legg sporet like heiskars høyre for den store steinen på ca 850 moh. De siste 50 høydemeterne opp i det laveste punktet i skaret 930 moh er ca 33 grader bratt. Fra skaret kan du følge sørvestryggen opp til p1103 forbi enkelte bratte partier. 

 • Tid: 3-4 timer (pluss på en time om du skal på p1103)

 • Stigning: 930 (1103 om du går på p1103)

 • Bratteste punkt: 30 grader 440-540 moh og 33 grader 880-930 moh 

 • Himmelretning: V-NV

 • Tips: Terrenget fra 850 moh og opp i skaret mellom Preikestoltinden og  p1103 relativt bratt og er et le-heng for fremherskende vinder. Vær derfor oppmerksom på mulig innblåst snø. Terrenget ut og over deg heiskars venstre på tur opp i skaret, er bratt!

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Bodø og Sjunkfjorden her

Ned 2.1 Nordvestbollen 

Følger samme vei ned som opp. Fra skaret mellom p1103 og Preikestoltinden kan du alternativt dra ut nærmere p1103 på 945 moh, UTM 11835-81789, en teknisk sett enklere inngang, men brattere. Ta deg så skikjørers venstre inn i sporet du gikk opp. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Innblåst snø i inngangen til NV flanken.

 • Himmelretning: NV-V

 • Bratteste punkt: 33 grader 930-880 moh (evt 36 grader 945-900 moh ved alternativ inngang til Preikestolhola). 

 • Fall: 930 (evt 1103 hvis du går opp på øst toppen p1103)

 • Tips: Kjør ned en og en fra skaret og ned til storsteinen på 850 moh. Dette øker sikkerheten i den bratteste delen av turen.

VASSVIKA

Vassvika (UTM 09474-84456) er utgangspunkt for skiturer til Korsviktinden, Preikestolhola, Midtiskardstinden, Vassviktinden og Osanakken. Generelt vil det være greit å følge naturlig terreng øst for (heiskars venstre) Vassvikelva. Gå fra fjæra og til det SV hjørne av det åpne området rett bak vestre gård og fortsett opp til myrdragene på 180 moh.

Fra Toppturer rundt Bodø.
Fra Toppturer rundt Bodø.