Opp (Kjerringtind-bollen)

Følg samme rute som for Kjerringtind til de store steinene på ca 350 moh. Herfra dreier du nordvest (heiskars høyre) mot skaret 650 moh mellom Kjerringtinden og Einarviktinden. Fra skaret følger du moderat terreng opp til 740 moh, hvor du bør vurdere å sette igjen skiene. Det er 40 grader bratt og smalt de neste 80 høydemeterne, før terrenget videre til topps går opp en 35 graders østflanke.

 • Tid: 3-4 timer 
 • Stigning: 920
 • Bratteste punkt: Ca 30 grader 400-600 moh, enkeltheng kan være brattere, 40 grader 740-820 moh og 35 grader 820-920 moh
 • Himmelretning: NØ-SØ
 • Fare: Utglidningsfare opp sør eggen og den øst vendte toppflanken
 • Utstyr: Stegjern og isøks på hardt føre opp sør øst eggen

Ned 12.1 sydøstryggen og ned nordøstryggen til Kjerringvika

Følger samme vei opp som ned. Fra toppen og ned til skaret kreves gode skiferdigheter for å kjøre trygt. Det er bratt ned til både skikjørers venstre og høyre og ingen marginer for feilskjær. Alternativet er å tråkke seg ned til 740 moh. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende
 • Fare: Utglidningsfare fra toppen og ned til 740 moh
 • Himmelretning: SØ-NØ
 • Bratteste punkt: 35 grader 920-820 moh og 40 grader 820-740 moh
 • Fall: 920
 • Tips: Det er ingen skam å ta med seg skia i handa fra toppen og ned til 740 moh. Skikjøringen herfra og ned Kjerringtind-bollen er fin.

Opp (Einarviktind-bollen)

Dette er en stor, bratt og eksponert flanke som krever gode vurderinger av skredforholdene! Fra Einarvika følg Sørdalen i retning nordvest ca 1 km. Ta så sikte på terrenget like heiskars venstre for ura og opp. Drei så sørvest (heiskars venstre) ca 200 meter inn i bollen og følg denne naturlig opp mot skaret (710 moh) mellom Einarviktinden og Sjunktinden. Mellom 300-420 moh er det 40 grader, så 35 grader opp til 500 moh. Videre er det 26 grader bratt opp til skaret. Fra skaret følg opp nord ryggen (heiskars venstre). Mellom 710-820 moh er det 35 grader. Videre til topps er terrenget 25 grader.

 • Tid: 3-4 timer 
 • Stigning: 920
 • Bratteste punkt: 30 grader 200-300 moh, 40 grader 300-420 moh, 35 grader 420-500 moh og 710-820 moh
 • Himmelretning: Ø-N
 • Fare: Krever gode skredvurderinger i Einarviktind-bollen. Det er flere bratte enkeltheng i østflanken og over deg heiskars høyre er det generelt meget bratt terreng.

Ned 12.2 nordryggen og ned østflanken til sørdalen

Følger samme vei ned som opp. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Krevende
 • Fare: Velg riktig tid på døgnet for opphold i Einarviktind-bollen sent på sesongen. De bratte sørøsthellingene under Sjunktinden får mye solinnstråling.
 • Himmelretning: N-Ø
 • Bratteste punkt: 35 grader 820-710 moh, 500-420 moh og 40 grader 420-300 moh
 • Fall: 920
 • Tips: Gode kjøremønster i gruppen øker sikkerheten i Einarviktind-bollen. Terrenget er generelt meget bratt fra 500-300 moh og over deg skikjørers venstre har du svært bratt østvendt terreng

Einarvika

Einarvika (UTM 05693-82541) ligger 4 km fra Vassvika og er et idyllisk sted for camping ved foten av den mektige Sjunkhatten og utgangspunkt for skiturer til Kjerringtinden, Einarviktinden og Sjunktinden.