Følg beskrivelsen som for Slurvpåltinden til flata på 700 moh. Herfra gå retning nordvest i gradvis brattere terreng og fortsett opp i skaret mellom Bogvasstinden og p972, toppen øst for Bogvasstinden. Følg på heiskars venstre siden av NØ ryggen til topps.

 • Tid: 3-4 timer 

 • Stigning: 1015

 • Bratteste punkt: 30 grader 200-400 moh og 34 grader 860-950 moh

 • Himmelretning: NØ-N-SØ

 • Fare: Nøkkelpassasjen på turen er brattbakken mellom 200-400 moh. Utglidningsfare på hardt føre.

 • Utstyr: Skarejern anbefales for å trygge oppturen i brattbakken mellom 200-400 moh

Ned 8.1 sørøstsiden og ned nordryggen til Lappøyra

Følger samme vei ned som opp. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: Hengeskavl fra toppen og ned NØ ryggen. Utglidningsfare på hardt føre 400-200 moh

 • Himmelretning: SØ-N-NØ

 • Bratteste punkt: 34 grader 950-860 moh

 • Fall: 1015

 • Tips: På 400 moh, hold en svak skikjørers venstre retning NV, for å unngå svært bratt terreng i fortsettelsen av ryggen (NØ)

Finn flere toppturer i Bodø og Sjunkfjorden her

Ned 8.2 sydflanken og ned nordryggen

Avhengig av skavl over østflanken kan du kjøre ned direkte fra toppen eller kjøre retning sør slakt ned til en langstrakt flate på 900 moh før du drar ned skikjørers venstre. Sesong fra mars til juni.

 • Vanskelighetsgrad: Moderat

 • Fare: På toppen hengeskavl over østflanken. Utglidningsfare på hardt føre mellom 400-200 moh

 • Himmelretning: Ø-N-NØ

 • Bratteste punkt: Direkte fra toppen er det 36 grader.  36 grader 900-860 moh

 • Fall: 1015

 • Tips: Velger du fra toppen å følge sørryggen ned til flata på 900 moh må du ikke komme for langt skikjørers høyre (stupbratt). Spesielt må du være oppmerksom 960-900 moh. Her er en smalere passasje.