Den dype fjorden omsluttet av de høye fjellene gjør sitt til at snøen ligger lenge og til at skikjørerse kan finne roen og mye urørt snø.

Få områder i Salten kan skilte med så vakre fjell som Sjunkfjorden og området har vel ikke uten grunn gitt navn til en av våre nyeste nasjonalparker.